Privacy policy – Rekisteriseloste

Turning Heads, rekisteriseloste ja tietosuojakäytännöt

Turning Heads (jäljempänä ’TH’) on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679), kansallisen henkilötietolain (523/1999) ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

TH:n ylläpitämä rekisteri on asiakasrekisteri.

Rekisteriselosteissa esiteltyjä henkilötietoja käsitellään, jotta TH voi markkinoida ja tuottaa asiakkaille palveluja.


Asiakasrekisterin rekisteriseloste ja tietosuojakäytännöt

Rekisterinpitäjä

Turning Heads, Neulaspolku 2 D 32, 02110 Espoo

Y-tunnus: 2736175-4

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Anna Maija Siljander, annamaija@turningheads.fi, +358 44 3551080

Käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään TH:n asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, yhteydenpitoon (sisältäen sähköpostissa lähetettävän uutiskirjeen ja mitä siitä mainitaan uutiskirjeen tilaajarekisterissä), palveluiden tuottamiseen asiakkaan kanssa sovitulla tavalla sekä laskutukseen. Asiakas hyväksyy tämän rekiseriselosteen ja tietosuojakäytännöt tilaamalla tai käyttämällä TH:n palveluja ja/tai allekirjoittamalla coaching-sopimuksen.

Tiedot

Rekisterissä voidaan säilyttää ja käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 • sähköpostiosoite
 • etunimi ja sukunimi
 • puhelinnumero
 • organisaatio ja sen toimiala
 • tehtävä ja toimialue organisaatiossa
 • yrityksen y-tunnus ja laskutustiedot
 • tietojen rekisteröintipäivä
 • tiedot asiakkaalle tarjotuista ja hänen tilaamistaan palveluista, niiden toimittamisesta ja laskutuksesta
 • muut palvelun tuottamisen kannalta välttämättömät tiedot, jotka syntyvät keskustelumuistiinpanoista tai jotka asiakas tai toimeksiantaja TH:lle luovuttaa

Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja käyttää vain TH tässä selosteessa mainittuun tarkoitukseen. Tietoja ei luovuteta käytettäväksi TH:n ulkopuolelle.

TH voi ylläpitää tietoja palveluidensa teknisen tuottamisen mahdollistavien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla. Tietoja voidaan siirtää myös Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää. EU:n ulkopuolisten palveluntarjoajien ehdoton valintakriteeri on EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttäminen.

Rekisteröidyn oikeudet

Kaikilla TH:n asiakasrekisterissä olevilla on omien henkilötietojensa osalta oikeus:

 • tietää, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin
 • pyytää tietojen oikaisua
 • pyytää henkilötietojen käytön rajoittamista
 • pyytää henkilötietojensa poistamista asiakasrekisteristä

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan milloin tahansa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään henkikökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse.

Tietojen suojaus

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu tietotekniseen järjestelmään, johon sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä. Järjestelmä on suojattu tietoturvaohjelmilla ja teknisesti palomuurein. Manuaalinen aineisto säilytetään TH:n toimitiloissa. Ainoastaan yrityksen rekisteriasioista vastaavalla henkilöllä (Anna Maija Siljander) on pääsy näihin tietoihin.

Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun on perusteltua asiakkuuden hoitamisen kannalta. Tietoja voidaan säilyttää vielä asiakkuuden päättymisen jälkeen siltä osin, kuin on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon, että asiakkuus saattaa vielä jatkua jossain muodossa myöhemmin.