Posts

Include balance challenges to your routines!

8B360405-612D-440D-87C8-24D15735CAEA

LATE SUMMER
September – October

Are your thoughts and feelings supporting you? Do suffer from digestive problems? How much time do you have for yourself and your personal interests? Examine the quality of your thoughts! Practice your own power and build a high sense of self-esteem!

Late Summer is an excellent time to reflect on what has been achieved during the active phase of Spring and Summer. It is the time of building up self worth and have a feeling of satisfaction.

The element of Late Summer is earth and it is the season when the energy slows down. We can use this season to digest and internalise. The element of earth reminds us to become aware of our personal concerns. Learn to focus on nourishing and caring for yourself. It is the time to come back to our centre and rediscover our sense of self within the cycles of life.

The Stomach, Spleen and Pancreas are the organs that belong to the earth element with us. Beside the food we eat the Stomach receives and processes emotional states and mental information. The Pancreas, the deepest organ in the body, reflects the deepest feelings we have about ourselves. The Spleen is the earth´s motivator and lifts our energy and spirits. It is important to understand how the feelings we have about ourselves influence our immunity, in which the Spleen and the lymphatic system play a important part.

Emotions are linked to organs. Emotions and subjects which belong to late summer are worry, self doubt and confidence. The highest expression is empathy. The season of late summer is a transition stage from a more active phase (Yang) of spring and summer to a more passive phase (Yin) of autumn and winter.

Way of life

 • Make life more simple and harmonious!
 • Schedule time for your personal interests every day
 • Work on relationships, especially the one you have with yourself
 • Balance your home environment 

Exercise and training

 • Concentrate on grounding, leg strengthening and core stabily exercises
 • Include balance challenges in your routines!
 • Focus on moving from your navel centre and opening the solar plexus area
 • Twist and rotate to get the lymph system moving

Anna Maija, 2018-2019 – Seasonal Yoga, Teacher Training (RYT 200)

Try your best to stay at peace and to be compassionate!

E41754F4-4CC7-40A1-9B6A-80207CEA0658

SUMMER
June – August

Are you nervous when meeting new people? Do you suffer from stiffness in your neck and shoulders? Begin the day with a short meditation session! Try to balance the intensity of living in the moment with an awareness. Be compassionate to your closest ones!

Summer is an excellent time to create energy and power which will support us into the harvesting of the Late Summer. It is the time of separating pure from impure on all levels of our being.

The element of Summer is fire and it is the season when nature´s energy is at its highest. We can use this season and its long and light days to be active and live to the full. The element of fire needs to be took care and have regular attention. Get the heart beating, burn fat and work with the body and mind at the same time. Summer is the time of self realization and to make changes in the body, which can be done by regular and frequent practice.

The heart and small intestine are the organs that belong to the fire element with us.  The heart pumps blood around the body delivering essential nourishment to the organs and clearing away waste. The small intestine acts on the quality of blood by controlling nourishment through the digestive system. Because the function of both of these organs is circulation, you can see why the heart needs exercise to make it beat faster in order to do its job more efficiently. Emotions are linked to organs. Emotions and subjects which belong to summer are joy, love, light and laughter. The heart has seen to be a mental and an emotional centre and controls consciousness.

Way of life

 • Give yourself permission to do what you enjoy!
 • Learn to let go, forgive and move on. Try not to take things too personally
 • Communicate with everyone around you. Act and speak from the heart with feeling!
 • Have fun on a regular basis!

 Exercise and training

 • Exercise every day, but keep it simple! It is important to get some exercise for the upper body and chest
 • In the morning outdoor cardiovascular exercise, any exercise which makes you breathe faster, is recommended
 • Slow down and do a meditation to boost your energy in the afternoon
 • 15 minutes a day on your yoga practice can make an enormous difference

Anna Maija, 2018-2019 – Seasonal Yoga, Teacher Training (RYT 200)

Tutustu joogan kahdeksaan haaraan!

AMS_jooga_IMG_8018

Anna Maija, 2018-2019 – Seasonal Yoga, Teacher Training (RYT 200)

Jooga on vaeltavien ajatusten hiljentämistä ja mielen hallintaa, mikä mahdollistaa maailman havainnoimisen selkeästi ilman egon häirintää. Joogan säännöllinen harjoittaminen poistaa epäpuhtautemme ja johdattaa intuitiiviseen ymmärtämiseen ja viisauteen. Joogan kahdeksan haaraa ovat kuuluisa osa perinteisiä Patanjalin jooga sutria. Ne viitoittavat kahdeksantasoista joogapolkua moraalisista havainnoista valaistuneeseen olotilaan.

 • Yama
  • Yamat ovat peruskäyttäytymissääntöjä, joita tulee noudattaa ajasta, paikasta ja olosuhteista riippumatta. 
  • Henkilö ilmaisee väkivallattomuutta ja on juurtunut tietoisuuteen, totuuteen, varastamattomuuteen ja suorittamattomuuteen. 
  • Vihamielisyys häviää, toiminnot onnistuvat, varallisuus lisääntyy, elinvoimaisuus ja vahvuus kasvavat. 
  • Merkityksellisyys lisääntyy ja syntyy menestystä.
 • Niyama
  • Niamat ovat sisäistä ja ulkoista puhdistautumista sekä kurinalaisuutta, joilla  saavutetaan omalle keholle suoja ja vapaus suhteessa toisiin ihmisiin. 
  • Henkilö saavuttaa aistien kautta sisäelinten hallinnan, henkisen rauhan ja terveen itsetuntemuksen. 
  • Positiivisten asioiden ajattelu, epäpuhtauksien ehkäisy ja itsetutkiskelu auttaa henkilöä saavuttamaan onnellisuuden. 
 • Asana
  • Asanat ovat jooga-asentoja, joiden tulee olla vahvoja ja mukavia. 
  • Jooga-asentoja harjoittamalla vapautetaan jännitys ja rauhattomuus kehosta. Siinä sitoudutaan samalla myös rauhalliseen rajattomaan yhteyteen, jolloin henkilöä ei häiritse elämän kaksijakoisuus. 
 • Pranayama
  • Pranaymat ovat hengityksen hallintaa sisäänhengityksen ja uloshengityksen vuorottelun sekä hengityksen pidättämisen kautta. Se on suhteessa tilaan ja aikaan tai hengitysten lukumäärään ja pituuteen. 
  • Hengityksen hallinta poistaa tietoisuuden esteitä ja henkilön keskittyminen vahvistuu. 
 • Pratayahara
  • Pratayahara on aistien hallintaa, jolla mieli irtaantuu niihin liittyvistä kohteista, jotka näyttäytyivät aiemmin mielenä itsenään. Sitä kautta aistien todellinen hallinta lisääntyy.
 • Dharana
  • Dharana on tietoisuuden keskittämistä tiettyyn paikkaan, kohteeseen tai ajatukseen.
 • Dhyana
  • Dhyana on meditaatiota, joka on jatkuvaa ja häiriintymätöntä tietoisuuden virtausta kohti valittua kohdetta.
 • Samadhi
  • Samadhi on meditatiivinen sulautumisen, ylitietoisuuden ja valaistumisen tila kun meditaation kohde  heijastelee itsekseen kuin se välttelisi mitään muotoa.
  • Syvemmässä meditaatiossa sisään- ja uloshengityksen väli pitenee luonnollisesti.
 • Kolmen viimeisen haaran harjoittelun suuntautumista yhteen kohteeseen kutsutaan Samyama:ksi. Ne ovat sisäisempiä kuin muut joogan haarat. Niissä edistyminen tuottaa valaistumisen ja niitä tulee harjoittaa tasoittain. 

Lähteet
The Spiritual Teachings of Yoga, Manuel & Forstater. (2002)
Seasonal Yoga, Teacher Training Book.

Tutustu joogaan!

0E1DD32E-A8A7-47F5-82CE-DF1F4ADF3F96

Anna Maija, 2018-2019 – Seasonal Yoga, Teacher Training (RYT 200)

”Returning to your mat is like returning home.”

 

Joogan historiaa ja traditioita

Jooga syntyi muinaisessa Intiassa yli 5000 vuotta sitten. Tänä päivänä länsimaissa edelleen opetettavat eri joogamuodot pohjautuvat siihen. Vedalainen kausi, joka alkoi 5000 eaa. ulottui ajanlaskun alkuun saakka, on Hindulaisuuden ja joogan perusta. Vedalaisen kulttuurin kieli oli sanskriitti, jota on siemenmantra OM. Vedalaisuuteen kuuluivat uhrit ja tapas -perinne eli ruumiillisen kehon kuritus ja kuolettaminen. Joogaksi kutsuttiin jälleensyntymisen kiertokulusta vapautumista, joka edellytti askeettista elämäntapaa ja yhteiskunnasta eristäytymistä. Tällä pyrittiin puhdistautumaan kaikista edellisten elämien karmasta. Jooga nähtiinkin lähinnä aistien ja mielen hallintana. Ulkoinen todellisuus, kuten ihmiskeho, oli harhaa. 

Tantrinen kausi, joka on nykyisen modernin joogan perusta, kesti 500-1800. Sen mukaan fyysinen ihmiskeho nähtiin jälleensyntymän kierteestä vapautumisen ja mielen vapautumisen tärkeimpänä välineenä. Tantrismiin tulivat mukaan chakrat, meridiaanit ja kundaliini energia. Joogalla pyrittiin harjoittamaan, puhdistamaan ja muokkaamaan pitkäikäistä ja kuolematonta kehoa. Tantrismi on nykyaikaisen hathajoogan perusta, missä sisäinen ja ulkoinen ovat yhtä. Tantra tarkoittaa erilaisia henkisiä harjoitteita (mudrat, mantrat, pranayamat ja meditaatio), joiden avulla voidaan ohjailla universaaleja energioita niin, että ne johtavat vapautumiseen ja valaistumiseen. 

 

Mitä jooga ymmärtääkseni on?

Jooga on filosofinen menetelmä, joka yhdistää koko ihmisen ja vapauttaa henkisyyden. Joogan harjoittaminen tekee kehon myös voimakkaammaksi ja joustavammaksi sekä mielen rennommaksi. Tavoitteena joogassa on yhdistää henkilön mieli ja tunteet, keho ja henkisyys hengitykseen keskittymisen avulla. Jooga yhdistää parhaimmillaan myös itäisen ja läntisen ajattelun.

Jooga on sanskriitin kieltä ja tarkoittaa yhdistymistä ja hillitsemistä. Joogan tarkoitus on tyynnyttää vaeltavan mielen levottomuus palauttamalla sen voima keskittyneeseen ja rauhalliseen tilaan. Jooga rohkaisee meitä päästämään irti tarpeettomista haluistamme ja hiljentää mielemme. Jooga yhdistää myös sisäisen itsemme laajempaan universaaliin henkisyyteen. Kokiessamme iloa tästä yhdistymisestä elämässämme voidaan kutsua henkiseksi valaistumiseksi!

Jooga on laajimmillaan elämän mittainen prosessi sekä systemaattinen filosofinen tapa elää, viisastua ja tehdä valintoja kaikilla elämän osa-alueilla tietoisesti. Joogan perimmäisenä tarkoituksena on ihmisen henkisyyden ja sisäisen itsen täydellinen vapautuminen. Joogan perustan muodostavat kolme pääaluetta: jooga-asanat eli -liikkeet, hengityksen kontrollointi ja meditaatio. 

Joogatyylejä on syntynyt todella monenlaisia vuosituhansien kuluessa, mm. karmajooga, astangajooga ja hathajooga, ja syntyy koko ajan lisää eri joogapolkujen pohjalta. Tarkastelen joogaa lähinnä vuodenaika -joogan, joka pohjautuu hathajoogaan, näkökulmasta. Vuodenaikajoogassa merkityksellistä on seurata kuuden eri vuodenajan mukaisia harjoitteita ja elämänohjeita. Perusajattelu nojaa kiinalaiseen terveystietoon, jossa eri elementtien ja niihin liittyvien värien, chakrojen, meridiaanien, akupisteiden ja sisäelimien huomioiminen on tärkeää. Chakrat eli energiakeskukset liittyvät kehon eri systeemeihin, rauhasiin ja tunnetiloihin. Elämän energia eli prana tai chi kulkee ympäri selkärankaa energiakanavissa ylös ja alas, kun kundaliinienergia vapautetaan. Kiinalainen ajattelu pohjaa jin ja jang –näkemykseen vastakkaisten voimien vetovoimasta ja tasapainottavasta vaikutuksesta. Jin ja jang ovat pohjana myös vuodenaikoja ja vuorokauden aikoja (kehonkello) noudattaviin jooga –asanoihin ja ruokasuosituksiin.

 

Mikä joogan alue on itselleni erityisen kiinnostava?

Mielen ja kehon yhteyden löytäminen, ylläpitäminen ja vahvistaminen hengitykseen keskittymisen avulla niin liikkeessä asanoiden, syvärentoutumisessa jooganidrojen kuin energian nostattamisessakin bandhojen avulla. Anatomian opiskelu on tarjonnut itselleni uutta ymmärrystä omaan kehoon ja erittäin tarpeellista tietämystä myös jatkossa ohjatessani muita heidän joogaharjoituksissaan. Mieli-keho –yhteyden ymmärryksen ja henkisyyden vieminen elämän eri osa-alueisiin joogaharjoitusten lisäksi. Se näkyy parhaimmillaan oman mielen kirkkautena, asenteessa ja kaikessa käyttäytymisessä erilaisissa eteen tulevissa muutostilanteissa ja toisia erilaisia ihmisiä kohdatessa. 

Tantra joogan ihmisyyden ydintä koskettavat seuraavat kysymykset, jotka ohjaavat henkisen tietoisuuden  etsintään, puhuttelevat myös minua. Kuka olen? Mistä tulen? Mihin olen menossa? Miksi olen täällä? Jooga voi tarjota polun olemassaolon ja elämän syvemmän merkityksen etsintään sekä henkiseen vapauteen. Näissä kysymyksissä, joiden avulla pohditaan tietoisuuden kasvattamista ja vastuun ottoa omasta elämästä, koen paljon yhtymäkohtia aiemmin opiskelemiini psykologian, aikuiskasvatuksen ja coachingin oppeihin.

Kaikki eivät etsi joogasta kuitenkaan henkilökohtaista tarkoitustaan ja syvempää muutosta, vaan moni saa joogasta lähinnä fyysisten harjoitusten kautta apua mm. kunnon kohentumiseen, terveyden parantumiseen ja rauhan löytämiseen muutoin stressaavassa elämässään. Näihin muutoksiin tarvitaan silti vanhojen tapojen korvaamista uusilla paremmilla, jotka puolestaan edellyttävät mielen ja ajatusten muuttamista. 

Mielenkiintoista on myös, että joogaliikkeillä ja tietoisella hengityksellä vaikutetaan pääosin kehon lihaksiin, jotka tottelevat tietoista mieltä. Lihasten rentoutumisen myötä selkärankaan ja niveliin tulee tilaa, joka parantaa hermojärjestelmämme toimivuutta. Todellisella terveydellä tarkoitetaankin fyysisten, mentaalisten ja emotiaalisten jännitysten purkautumista kehosta ja elämän energian virtaamista vapaasti kehossa.

Jooga auttaa löytämään uudelleen syvimmän olemuksemme ja persoonallisuutemme sekä luomaan todellisia yhteyksiä toisiin ihmisiin. Mikäli kaikki harjoittaisivat joogaa, niin eläisimme viisaammin positiivisemmassa, rakkaudellisemmassa ja rauhallisemmassa maailmassa. Jooga onkin polku mielen vapauteen, joka mahdollistaa vahingollisista tavoista luopumisen ja elämän luovuuden ilmaisemisen kautta syntyvän ilon. Rohkeuden kohdata tulevaisuus epäröimättä ja kyvyn elää nykyisyydessä tuntien todellista hyvinvointia!

 

Lähteet

 • The Spiritual Teachings of Yoga, Manuel & Forstater (2002)
 • SYTT –diat, Joogan historia sekä Chakrat ja tantran perusteet (2018)
 • OM Jooga –lehti, nro 6 (2018)

 

 

 

Energize and make new plans!

2C2B4E1D-0393-4C45-9B3F-A42BD83BCF48

SPRING
March – June

Do you feel yourself irritated or angry? Work out what it is and face it head-on. Begin the day with a brisk walk. Take up meditation at least once a day. Be kind to someone every day!

 Spring brings warmer and brighter days and shifts stored energy upwards for the movement and new growth. This time presents a whole new beginning, an opportunity to make new plans, make desicions, determine our direction and take action.

The element of Spring is wood and it is the season when sap is rising in the trees, just as we have this rising energy within us. If this does not happen we can feel depressed or stuck and unable to move forward. We can use this season to look at ourselves with greater clarity, to see where we need to do changes and understand that there may growing pains in the process. In this season we work on new challenges and personal growth as we stretch ourselves out of Winter towards new beginnings.

The gallbladder and liver are the organs that belong to the wood element within us. These organs ensure the smooth flow and distribution of energy. The liver has seen to be a strategic planner and the gallbladder allows us to make appropriate decisions. Emotions are linked to organs. Emotions and subject which belong to spring are anger, impatience, gentle kindness and purpose. Highest expressions are humour and patience!

The smell of spring morning has a freshness that you do not get in any other season! Spring is a good time of goal setting, motivating, organizing, being creative, and having a clear vision of how things will look. It is the time of the emergence of the new, and a time to be more energetic, flexible, spontaneous, thoughtful and sensitive.

Way of life

 • Do something toward detoxifying your life (a choice of five areas: food, thoughts, physical, home or outdoor environment)
 • Start something new at home, work and in yourself
 • Keep life flexible, free and active
 • Choose activities that motivate you

Excercise and training 

 • Use each move/posture to feel rooted
 • Twists can assist in detoxification
 • Do side bends
 • Be aware of what is still and what is moving

 

Anna Maija, 2018-2019 – Seasonal Yoga, Teacher Training (RYT 200)

Discover your true potential!

146442E3-FCA4-4ACD-97BA-193BD3B17FD4

WINTER
December – March

Do you feel you need plenty of rest? Cut down on areas of stress. Get plenty of sleep. Take up meditation. Have periods of relaxation in the day to recharge!

 Winter emphasises the essence of life, like a seed with its potential deep inside. We can use this coldest and darkest time of the year for self-reflection and meditation. It is the season to find our true self.

The element of Winter is water and it is the season of concentration and self-reflection. The winter’s energy has the capacity to rejuvenate and discover our hidden depths and intelligence.  We can use this season to understand how to maintain our energy reserves and how to gather and store it for the year ahead. In this season we work on our ability to listen and sense where balances and inbalances exist, and how to respond them wisely. Its type of energy is change!

The kidneys and bladder are the organs that belong to the water element within us. Emotions are linked to organs. Emotions and subjects which belong to winter are fear, anxious and lack of direction. When we confront our fears and regain our courage, and in doing so winter will teach us how to be calm and balanced.

Winter is a good time of going to bed early and sleeping later, for stillness and looking inwards to develop our inner self. We can find a place of inner peace and fullfilment where the process of healing can beging. Be awareness of the whole movement and flow with the tide of life so you can discover your inner direction and purpose!

Way of life

 • Regularly re-evaluate your values and priorities
 • Start the day with a five-minute meditation
 • Recharge your batteries by going to bed early, rise late and sleep for 1-2 hours longer
 • Maintain your body temperatue by rubbing your kidneys one hundred times every day with the backs of your hands made into soft fists

Excercise and training 

 • Move your spine in many ways to mobilise all the joints and your lower back
 • Synchronise movements and breath
 • Feel the alignment of the spine, and a sense that the head is being held up
 • Use forward folds and back bends

 

Anna Maija, 2018-2019 – Seasonal Yoga, Teacher Training (RYT 200)