Posts

Muutokset minussa… ja sinussakin

Miten kohtaat eteesi tulevat kriisi- ja muutostilanteet? Mitä ne kertovat sinusta? 

Milloin puhutaan kriisi-, murros- tai muutostilanteesta saattavat vaihdella henkilöittäin ja kulttuureittain, harvat niistä ovat globaaleja ilmiöitä. Tässä yhteydessä keskityn elämänkriiseihin ja -muutoksiin. Mikäli elämänkriisit ovat yllätyksellisiä, niin silloin ne ovat yleensä ikäviä, kuten läheisemme kuolema tai oma sairastuminen. Erikseen ovat sitten kehitykseemme kuuluvat luonnolliset muutostilanteet, kuten ikään liittyvät kehitystehtävät, jotka vievät ihmisenä kasvuamme eteenpäin. Monet meistä kokevat kuitenkin yleiset elämänmuutokset kuten asuinpaikan tai työpaikan vaihtumisen tai työttömyyden kriisinä. 

Se miten koemme eteemme tulevat muutokset tai kriisit riippuvat suuresti siitä mitä olemme kohdanneet aiemmin ja millaiset ovat henkilökohtaiset kykymme käsitellä yllätyksellisiä ja itsestä riippumattomia tapahtumia. Tämä näkyy myös tavassamme kohdata ihan pieniä päivittäin tapahtuviakin muutoksia. Osaatko erottaa sen mihin voit vaikuttaa ja mihin puolestaan et? Miten toimit, kun koet voivasi vaikuttaa? Jotkut asiat meidän on vaan hyväksyttävä vaikka ne eivät olisi niin mieluisia tai olisivat omaa tähänastista elämäämme kyseenalaistavia ja suuresti muuttavia. Näitten muutosten hyväksymisen harjoittelun kautta meillä on mahdollisuus harjaantua aina vaan paremmaksi kohtaamaan erilaisia eteemme tulevia tilanteita. Hämmentävää onkin, että elämä testaa ja opettaa meitä aika-ajoin. Silloin kun luulemme, että elämä asettuu johonkin uomaansa, niin eipä aikaakaan kun jo joudumme kohtaamaan seuraavan oppiläksyn. Tällaisissa tilanteissa kysytään suuresti mielen joustavuuden taitoja eli muutosjoustavuuden kykyä. 

Miten sitten voisit näihin erilaisiin yllätyksellisiin kriiseihin ja muutoksiin varautua? Parhaiten voit varautua niihin opettelemalla tiedostamaan omat ajatuksesi, tunteesi ja kehosi tuntemukset eteen tulevia haasteita kohdatessasi sekä suhtautumaan niihin kiinnostuneella ja oppivalla asenteella. Erityisen tärkeää onkin pitää itsestään hyvää huolta joka päivä ja tehdä sellaisia asioita, joissa koet voivasi palvella ympäristöäsi parhaiten eli keskittymällä omaan perustehtävääsi. Kriisin tai muutoksen yllättäessä perustasi on silloin tukevalla pohjalla ja sinulla on voimia kohdata yllätyksellinen ja haastava tilanne.

Ihan oma lukunsa on sitten muutokset, joita kaipaamme ja lähdemme itse hakemaan ja rakentamaan elämäämme. Hämmentävää, että myös niissä sattuu yllätyksellisiä takapakkeja, joita joudumme kohtaamaan. Sellaiset tilanteet voivat tuntua kuitenkin helpommilta, sillä silloin itsellä on selkeä tavoite siitä mitä on edistämässä ja minkä puolesta toimii. Tätä samaa näkökulmaa voit hyödyntää myöskin ei niin mieluisia haasteita kohdatessasi ja on helpompaa edetä jos itselläsi on isompi kuva kirkkaana mielessäsi. 

Siihen miten suhtaudumme muutoksiin vaikuttavat myös synnynnäiset temperamentti- ja vuorovaikutustyylimme sekä niiden pohjalta opitut tapamme. Oletko tottunut hyväksymään kaiken sinulle tarjotun vai oletko pyrkinyt vaikuttamaan asioihin? Toimitko reaktiivisesti eteesi tuleviin asioihin vai pyritkö rakentamaan yhteyttä ympäristösi kanssa kaikesta huolimatta? Myös omat tulevaisuuden suunnitelmamme ja tavoitteemme vaikuttavat muutostilanteissa. Ennen kaikkea miten joustavasti olemme niitä valmiita muuttamaan ja minkä verran. Mistä asioista haluat ehdottomasti pitää kiinni? Mikä on sinulle todella tärkeää?

Itselleni on todella tärkeää vapaus, osaamiseni kartuttaminen ja ihmisenä kasvu.  Monenlaisia muutoksiakin, niin yllätyksellisiä kuin suunniteltuja, olen myös elämässäni kohdannut. Olen mm. kokenut työsuhteeni päättymisen useamman kerran, joista viimeisin johdatti minut yrittäjän polulle. Lasteni terveydelliset pulmat ja niiden edellyttämä pidempi jakso heidän kanssaan kotona puolestaan sai minut aikanaan vaihtamaan alaa ja kouluttautumaan uudelleen. Sekä opiskeluni että työelämään palaamiseni tapahtuikin monien vuosien jälkeen lasteni kasvamisen kanssa vuorotahdissa. Myös vanhempieni ja puolisoni terveydelliset ja muut elämän muutoksiin liittyvät haasteet ovat vieneet myös minut aika ajoin syviin vesiin pohtimaan omaa elämääni ja itselleni merkityksellisiä asioita. 

Keskeistä kuitenkin on, että miten pidät itsestäsi huolta, olet itsellesi uskollinen ja edistät itsellesi tärkeitä asioita kaikkien elämän muutosten ja kriisienkin keskellä. Kuinka sinut olet itsesi kanssa ja miten koet oman identiteettisi on hyvin merkityksellistä. Itse olen kokenut kaikki eteeni tulleet muutokset ja kriisit kasvun paikkoina. Olen joutunut pysähtymään itseni äärelle ja oppinut jokaisesta tilanteesta jotakin kasvaakseni ihmisenä. Tilanteen ollessa päällä tuntuu, että mitähän tästä seuraa. Aina se ei ole missään nimessä helppoa. Välillä pysähtyminen ja sisäänpäin kääntyminen vie pidemmän ja välillä lyhyemmän ajan. Olen kuitenkin pystynyt luottamaan, että jotain tämäkin muutos on tullut minulle kertomaan. Nykyisin olen herkistynyt kuulostelemaan erilaisten tilanteiden nostamia viestejä aiempaa tietoisemmin ja pohtimishetket ovat lyhentyneet harjoittelun myötä. Koen, että se on jo luonteva ja jatkuva tapani toimia tilanteessa kuin tilanteessa.

Mitä muutoksia meissä ja identiteetissämme tapahtuu elämänkaaremme aikana vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa, on erittäin kiehtovaa. Miten siis kasvat ihmisenä ja miten opettelet myötätuntoista suhtautumista kanssakulkijoihisi edistäen myös heidän kasvuaan? 

Omaa kehoa kuunnellen

Mitä kehosi viestit kertovat sinulle? Mitä voisit oppia niistä? 

Kehollisuus on itse asiassa kaikki, sillä kehosi kertoo puolueettomasti miten oikeasti voit kullakin hetkellä. Jos olet jollakin tavalla allapäin tai tunnet kielteisiä tunteita, niin ne tuntuvat kehossasi kireyksinä, jumeina, voimattomuutena ja raskaana olona. Jos taas puolestaan koet iloa, rakkautta ja muita myönteisiä tunteita, niin kehosi on kevyt ja sinun on helppo olla. Monesti mielemme huijaa meitä uskomaan, että voimme paremmin kuin voimmekaan. Keho on siinä mielessä armoton, että se kertoo totuuden kaunistelematta, jos vain pysähdymme sitä aika ajoin kuulostelemaan. 

Saattaa olla, että olosi on vähän raskas ja vain päätät lähteä liikkeelle. Usein se onkin ihan hyvä juttu, jos kuitenkin huomaat kuulostella mitä kehosi haluaa sinulle kertoa. Monesti kuitenkin kehomme viestit jäävät huomaamatta. Etenkin silloin kun olemme liiaksi päissämme ja vain suoritamme elämäämme. Kehomme jännitystiloja purkaessamme puramme aina myös mielemme jumeja, jos olemme vain valmiit ottamaan niiden viestejä vastaan. Luomme itse ajattelumme ja tunteidemme kautta huomaamattamme turhia kireyksiä kehoomme. 

Tärkeintä olisikin pysähtyä oman itsemme äärelle jopa usean kerran päivässä hengittelemään turhat jännitteet pois sekä kehostamme että mielestämme. Hengityksellä ja siihen keskittymisellä on valtava voima. Se yhdistää kehomme ja mielemme tuoden ne kuhunkin tilanteeseen läsnä olevaksi. Hengitystäsi tietoisesti tarkkailemalla voit myös oppia valtavasti itsestäsi. Mitkä asiat ja ihmiset lisäävät hyvinvointiasi ja mitkä puolestaan vähentävät sitä. Hengityksen voidaankin sanoa olevan oman itsemme ja ihmisenä kasvumme paras opastaja, joka on aina saatavilla ja valmis auttamaan, kun vain suostumme kuuntelemaan sen arvokkaita viestejä.

Lähestymme tässä intuition käsitettä. Intuitio on mahdollista vain jos suostumme itsemme äärelle. Aina viestit eivät kuitenkaan ole pelkästään myönteisiä. Välillä sinun täytyy kohdata kielteisiä tunteita ja tehdä niiden pohjalta myös ikäviä päätöksiä, jotka pitkällä tähtäimellä palvelevat kuitenkin suurempaa hyvää niin itsellesi kuin ympäristöllesikin. Olemme myös lähellä jatkuvan oppimisen käsitettä, joka muistuttaa meitä elinikäisestä oppimisesta kaikissa elämämme tilanteissa ja eteen tulevissa ihmissuhteissamme niin henkilökohtaisissa kuin työelämänkin.

Mikä meitä sitten pysähtymisessä pelottaa? Mikäli suostumme kuuntelemaan intuitiomme viestejä, jotka nousevat syvältä sisimmästämme, saattaa käydä niin, että joudumme laittamaan koko aiemman elämämme täysin uusiksi voidaksemme jatkossa riittävän hyvin. Se voi olla todella pelottavaa, sillä oma identiteettisi, työsi, asuinpaikkasi, parisuhteesi, ystäväsi ja mahdollisesti myös sukulaissuhteesi saattavat joutua kyseenalaisiksi. Jos olet voinut pitkään huonosti on ymmärrettävää, että muutos parempaan voi todellakin pelottaa. 

Olla itselleen uskollinen on kuitenkin tärkeintä. Vahvemmat askeleet omien tarpeidesi ja arvojesi puolesta kuitenkin kannattavat. Elämällä on yleensä taipumuksena täyttää se mikä tyhjenee. Ympärillemme ja rinnallemme löytyy aivan varmasti sellaisia ihmisiä, jotka jakavat vastaavat arvot ja kunnioittavat tarpeitamme. Sellaisessa ympäristössä on myös helppo voida hyvin ja yltää parhaimpaansa. Tunnistaa kuka itse on ja mikä itselle on tärkeää lisää myönteistä energiaa ja on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perusta. 

Viisaasti valiten

Mitä viisaat valinnat tarkoittavat sinulle? Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä oman itsesi hyvinvoinnin kannalta? Miten näet niiden toimivan laajemminkin myös toisten parhaaksi?

Viisaat valinnat ovat sellaisia, jotka nousevat omasta arvopohjastamme ja joita pidämme itsellemme tärkeinä. Ne motivoivat meitä nousemaan aamulla sängystä ja edistämään laajemminkin hyvää ympärillemme. Joskus viisaat valinnat voivat tuntua jossakin hetkessä jopa järjettömiltä ja näyttävän siltä että ne eivät lisää omaa hyvinvointiamme. Myöhemmin ne kuitenkin osoittautuvat todella merkityksellisiksi ja edistävät laajempaakin hyvinvointia. Joskus viisaalta tuntuvat valinnat voivat osoittautua jälkikäteen ihan vääriksi ja sekin riski meidän on elämässämme otettava. 

Viisaiden valintojen tekoa voit edistää harjoittamalla intuitiotaitojasi ja meditoimalla. Tarkoittaen lähinnä sitä, että on hyvä pysähtyä aika ajoin kuulostelemaan itseään. Sitä että onko kehosi ja mielesi tasapainossa ja kuinka voit. Ihan tyhjässä tilassa kuulet parhaiten itsesi kautta nousevan viisauden. Jokaisen meistä on hyvä opetella näitä taitoja tässä alati muuttuvassa ajassa. Olla itselleen uskollinen ja kuunnella omaa ääntään ei missään nimessä tarkoita itsekkyyttä. Tietoisena omista valinnoistasi voit kirkastaa arvojasi entisestään. 

Ihmisenä kasvumme ja kehittymisemme perimmäinen tavoite on viisautemme lisääntyminen. Vanhuuden kehityspsykologinen kehitystehtävä onkin viisaus. Vanhuus ei kuitenkaan takaa automaattisesti viisautta, vaan sitä täytyy jokaisen meistä määrätietoisesti pitkin elämäämme itsessämme kasvattaa. Kaikki arjen tapahtumat ja tilanteet tarjoavat meille päivittäin erittäin hyviä mahdollisuuksia ihmisenä kasvuumme ja viisautemme harjoittamiseen. 

Elämän kriisit ja ulkopuoleltamme tulevat muutostilanteet pakottavat meidät aika ajoin pysähtymään. Ne ovat erittäin tärkeitä kasvun paikkoja ja niihin on hyvä jäädä joksikin aikaa ihmettelemään. Usein käy niin, että jonkun kriisin tai muutoksen seurauksena meissä aktivoituvat myös aiemmat vastaavanlaiset tilanteet ja pelot. Parhaimmillaan voimme kuitenkin pysähtymisemme jälkeen kutoa edellisten muutosten päälle uutta ymmärrystä itsestämme sekä ympäröivästä maailmasta ja muista ihmisistä.

Itselleni tärkeät tietoiset pysähtymisen hetket liittyvät ehdottomasti lukemiseen ja joogaamiseen. Olla vain rauhallisesti ja antaa tekstin tai liikkeen puhutella ja tasapainottaa itseäni. Olen viime aikoina lisännyt myös meditaatiohetkiä arkeeni, joissa kuulostelen myös suurempaa viisautta oman itseni kautta. Haluan jakaa osaamistani ja moninaisia kokemuksiani muiden kasvun tueksi sekä coachingin että joogan keinoin. Kyselen, kuljen rinnalla ja ohjaan keho-mieli -tasapainoon kunkin vuodenajan energiaa hyödyntäen.

Late Summer – Include balance challenges to your routines!

8B360405-612D-440D-87C8-24D15735CAEA

LATE SUMMER
September – October

Are your thoughts and feelings supporting you? Do suffer from digestive problems? How much time do you have for yourself and your personal interests? Examine the quality of your thoughts! Practice your own power and build a high sense of self-esteem!

Late Summer is an excellent time to reflect on what has been achieved during the active phase of Spring and Summer. It is the time of building up self worth and have a feeling of satisfaction.

The element of Late Summer is earth and it is the season when the energy slows down. We can use this season to digest and internalise. The element of earth reminds us to become aware of our personal concerns. Learn to focus on nourishing and caring for yourself. It is the time to come back to our centre and rediscover our sense of self within the cycles of life.

The Stomach, Spleen and Pancreas are the organs that belong to the earth element with us. Beside the food we eat the Stomach receives and processes emotional states and mental information. The Pancreas, the deepest organ in the body, reflects the deepest feelings we have about ourselves. The Spleen is the earth´s motivator and lifts our energy and spirits. It is important to understand how the feelings we have about ourselves influence our immunity, in which the Spleen and the lymphatic system play a important part.

Emotions are linked to organs. Emotions and subjects which belong to late summer are worry, self doubt and confidence. The highest expression is empathy. The season of late summer is a transition stage from a more active phase (Yang) of spring and summer to a more passive phase (Yin) of autumn and winter.

Way of life

 • Make life more simple and harmonious!
 • Schedule time for your personal interests every day
 • Work on relationships, especially the one you have with yourself
 • Balance your home environment 

Exercise and training

 • Concentrate on grounding, leg strengthening and core stabily exercises
 • Include balance challenges in your routines!
 • Focus on moving from your navel centre and opening the solar plexus area
 • Twist and rotate to get the lymph system moving

Anna Maija, 2018-2019 – Seasonal Yoga, Teacher Training (RYT 200)

Summer – Try your best to stay at peace and to be compassionate!

E41754F4-4CC7-40A1-9B6A-80207CEA0658

SUMMER
June – August

Are you nervous when meeting new people? Do you suffer from stiffness in your neck and shoulders? Begin the day with a short meditation session! Try to balance the intensity of living in the moment with an awareness. Be compassionate to your closest ones!

Summer is an excellent time to create energy and power which will support us into the harvesting of the Late Summer. It is the time of separating pure from impure on all levels of our being.

The element of Summer is fire and it is the season when nature´s energy is at its highest. We can use this season and its long and light days to be active and live to the full. The element of fire needs to be took care and have regular attention. Get the heart beating, burn fat and work with the body and mind at the same time. Summer is the time of self realization and to make changes in the body, which can be done by regular and frequent practice.

The heart and small intestine are the organs that belong to the fire element with us.  The heart pumps blood around the body delivering essential nourishment to the organs and clearing away waste. The small intestine acts on the quality of blood by controlling nourishment through the digestive system. Because the function of both of these organs is circulation, you can see why the heart needs exercise to make it beat faster in order to do its job more efficiently. Emotions are linked to organs. Emotions and subjects which belong to summer are joy, love, light and laughter. The heart has seen to be a mental and an emotional centre and controls consciousness.

Way of life

 • Give yourself permission to do what you enjoy!
 • Learn to let go, forgive and move on. Try not to take things too personally
 • Communicate with everyone around you. Act and speak from the heart with feeling!
 • Have fun on a regular basis!

 Exercise and training

 • Exercise every day, but keep it simple! It is important to get some exercise for the upper body and chest
 • In the morning outdoor cardiovascular exercise, any exercise which makes you breathe faster, is recommended
 • Slow down and do a meditation to boost your energy in the afternoon
 • 15 minutes a day on your yoga practice can make an enormous difference

Anna Maija, 2018-2019 – Seasonal Yoga, Teacher Training (RYT 200)

Tutustu joogan kahdeksaan haaraan!

AMS_jooga_IMG_8018

Anna Maija, 2018-2019 – Seasonal Yoga, Teacher Training (RYT 200)

Jooga on vaeltavien ajatusten hiljentämistä ja mielen hallintaa, mikä mahdollistaa maailman havainnoimisen selkeästi ilman egon häirintää. Joogan säännöllinen harjoittaminen poistaa epäpuhtautemme ja johdattaa intuitiiviseen ymmärtämiseen ja viisauteen. Joogan kahdeksan haaraa ovat kuuluisa osa perinteisiä Patanjalin jooga sutria. Ne viitoittavat kahdeksantasoista joogapolkua moraalisista havainnoista valaistuneeseen olotilaan.

 • Yama
  • Yamat ovat peruskäyttäytymissääntöjä, joita tulee noudattaa ajasta, paikasta ja olosuhteista riippumatta. 
  • Henkilö ilmaisee väkivallattomuutta ja on juurtunut tietoisuuteen, totuuteen, varastamattomuuteen ja suorittamattomuuteen. 
  • Vihamielisyys häviää, toiminnot onnistuvat, varallisuus lisääntyy, elinvoimaisuus ja vahvuus kasvavat. 
  • Merkityksellisyys lisääntyy ja syntyy menestystä.
 • Niyama
  • Niamat ovat sisäistä ja ulkoista puhdistautumista sekä kurinalaisuutta, joilla  saavutetaan omalle keholle suoja ja vapaus suhteessa toisiin ihmisiin. 
  • Henkilö saavuttaa aistien kautta sisäelinten hallinnan, henkisen rauhan ja terveen itsetuntemuksen. 
  • Positiivisten asioiden ajattelu, epäpuhtauksien ehkäisy ja itsetutkiskelu auttaa henkilöä saavuttamaan onnellisuuden. 
 • Asana
  • Asanat ovat jooga-asentoja, joiden tulee olla vahvoja ja mukavia. 
  • Jooga-asentoja harjoittamalla vapautetaan jännitys ja rauhattomuus kehosta. Siinä sitoudutaan samalla myös rauhalliseen rajattomaan yhteyteen, jolloin henkilöä ei häiritse elämän kaksijakoisuus. 
 • Pranayama
  • Pranaymat ovat hengityksen hallintaa sisäänhengityksen ja uloshengityksen vuorottelun sekä hengityksen pidättämisen kautta. Se on suhteessa tilaan ja aikaan tai hengitysten lukumäärään ja pituuteen. 
  • Hengityksen hallinta poistaa tietoisuuden esteitä ja henkilön keskittyminen vahvistuu. 
 • Pratayahara
  • Pratayahara on aistien hallintaa, jolla mieli irtaantuu niihin liittyvistä kohteista, jotka näyttäytyivät aiemmin mielenä itsenään. Sitä kautta aistien todellinen hallinta lisääntyy.
 • Dharana
  • Dharana on tietoisuuden keskittämistä tiettyyn paikkaan, kohteeseen tai ajatukseen.
 • Dhyana
  • Dhyana on meditaatiota, joka on jatkuvaa ja häiriintymätöntä tietoisuuden virtausta kohti valittua kohdetta.
 • Samadhi
  • Samadhi on meditatiivinen sulautumisen, ylitietoisuuden ja valaistumisen tila kun meditaation kohde  heijastelee itsekseen kuin se välttelisi mitään muotoa.
  • Syvemmässä meditaatiossa sisään- ja uloshengityksen väli pitenee luonnollisesti.
 • Kolmen viimeisen haaran harjoittelun suuntautumista yhteen kohteeseen kutsutaan Samyama:ksi. Ne ovat sisäisempiä kuin muut joogan haarat. Niissä edistyminen tuottaa valaistumisen ja niitä tulee harjoittaa tasoittain. 

Lähteet
The Spiritual Teachings of Yoga, Manuel & Forstater. (2002)
Seasonal Yoga, Teacher Training Book.