The tree of your life: spring growth in you

On the screen of your mind visualize a tree to symbolize your life:

 • What type of tree would it be?
 • What is the condition of the tree?
 • What is the environment surrounding it?

Move your attention to its roots which represent foundation and nourishment: 

 • What or who support you in your life?
 • What is important to you?
 • What do you do that nourishes you? 

Now focus on the trunk through which life force rises:

 • What do you draw on to give you power?
 • Is there anything or anyone blocking your strenght or controlling your growth?
 • Do you need to take a break or have a change of environment to increase your energy?

Lastly the branches represent your talents and opportunities:

 • Are there new areas of growth you need to nurture and enhance?
 • Are there any old branches, like attitudes or habits, that you need to eliminate to improve the look of the tree?

Revisit the tree of life regularly to monitor its growth and help to maintain its beauty.

Elämänpuusi: kevään kasvu sinussa

Visualisoi mielesi valkokankaalle puu symboloimaan elämääsi:

 • Millainen puu se on?
 • Mikä on sen kunto? 
 • Millainen on puun ympäristö? 

Siirrä huomiosi puun juuriin, jotka edustavat perustaa ja ravintoa:

 • Mikä tai kuka tukee sinua elämässäsi? 
 • Mikä on tärkeää sinulle?
 • Mitä teet joka ravitsee sinua? 

Keskity nyt runkoon jonka lävitse elämän voima nousee:

 • Mistä ammennat saadaksesi elinvoimaa?
 • Onko jokin tai joku estämässä vahvuuttasi tai rajoittamassa kasvuasi?
 • Tarvitsetko mahdollisesti taukoa tai ympäristön vaihdosta lisätäksesi energiaasi?

Viimeiseksi tarkastele oksia, jotka edustavat kykyjäsi ja mahdollisuuksiasi:

 • Onko jotain uusia alueita joita sinun tarvitsee ravita ja edistää kasvaaksesi?
 • Onko jotain vanhoja oksia, kuten asenteita tai tapoja, jotka sinun tarvitsee karsia parantaaksesi puusi elinvoimaa?

Käy elämänpuullasi säännöllisesti tarkkaillaksesi sen kasvua ja auttaaksesi säilyttämään sen kauneus!

Tietoisesti oivaltaen

Miksi meidän tulisi kasvattaa tietoisuuttamme? Miten voisit itse edistää tietoisuutesi kasvua?

Mitä enemmän koemme ymmärtävämme elämää, niin sitä enemmän huomaamme olevan sellaista mitä emme ymmärrä. Ymmärryksen kasvattamisessa olemme kaikin puolin elämän perusasioiden äärellä. Yrityksemme ymmärtää elämää ympärillämme alkaa jo varhaislapsuudesta ja jatkuu pitkälle vanhuuteen. Tietoisempi tiedostamisen tarve nousee useimmilla meistä kuitenkin vasta aikuisiällä. Haluamme ymmärtää itseämme ja omaa rooliamme erilaisissa ympäristöissä. Itsemme ymmärtämisen, omien ajatusten ja tunteiden tietoisen tarkastelun, kautta opimme ymmärtämään myös paremmin toisia ihmisiä.

Tietoisuuden kasvattaminen on tärkeää sekä henkilökohtaisen että yhteisen hyvinvointimme kannalta. Voimme edistää parhaiten hyvää myös ympärillämme tekemällä tietoisia valintoja niiden asioiden puolesta joita koemme itsellemme tärkeäksi. Pitämällä huolta vaikkapa vain itsestäsi ja läheisistäsi edistät hyvinvointia myös laajemminkin. Monilla pieniltäkin tuntuvilla teoillasi on huomattavat kerrannaisvaikutukset isommassa kuvassa. 

Mikäli toimit niin kuin ennenkin niin saat samankaltaisia tuloksia ja seurauksia kuten ennenkin. Muutos on kuitenkin jatkuvasti läsnä niin pienessä kuin suuremmassakin mittakaavassa, halusit sitä tai et. Tämän vuoksi onkin erittäin tärkeää, että pysähdyt aika ajoin inventoimaan omaa elämääsi ja toimintaasi. Edistätkö edelleenkin niitä asioita, joita haluat edistää omalla parhaimmalla osaamisellasi ja sydämestäsi lähtien? Ovatko ne myös niitä mitä ympäristösi tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa voidakseen hyvin? 

On hyvä kuitenkin muistaa, että meidän ajattelutaitomme vaihtelevat. Kaikki eivät kykene, vaikka haluaisivatkin, tiedostavaan ajatteluun. Sekin meidän on vain hyväksyttävä. Silloin tärkeäksi nousee ympärillä olevien muiden vastuu valjastaa myös tällaiset henkilöt toimimaan yhteisen hyvämme eteen. Mitä tietoisempia olemme asioiden ja ihmisten välisisistä yhteyksistä sekä osaamme siihen myös vaikuttaa, niin sitä enemmän meillä on vastuuta myös kanssakulkijoidemme tukemisesta heidän elämänpolullaan. 

Parhaiten edistät tietoisuutesi kasvua yllättävien tilanteiden tai tapahtumien kautta. Niiden ei tarvitse missään nimessä olla kriisejä tai suuria muutostilanteita, jotka pakottavat sinut pysähtymään, vaan arjen pienet yllättävät tilanteet voivat saada ajatuksesi ja tunteesi liikkeelle yhtä hyvin. Tärkeintä on huomata ajattelusi muuttuvan näitä erilaisia tilanteita kohdatessasi, niitä tietoisesti pohtiessasi ja niistä oppiessasi. Tietoisuutesi lisääntyminen voi myös lisätä ahdistustasi, sillä moni asia saattaakin näyttäytyä syvästi kokemalla ja ymmärtämällä huomattavan monimutkaisena. 

Tietoisuuttaan voi kasvattaa myös haastamalla itsensä aivan uusille asioille, ihmisille ja paikoille aika ajoin. Joudumme silloin epävarmuuden tilaan, joka tarjoaa meille mahdollisuuden rakentaa omaa ajattelua täysin uudenlaiseksi. Uusien tilanteiden edessä voimme joutua nöyrtymään ja toteamaan, että emme osaa tai tiedä miten tulisi toimia. Tällaiset tilanteet ovat erittäin kasvattavia ihmisenä ja oiva mahdollisuus tutustua omiin rajoittaviin uskomuksiimme. Tietoisuustaitojen kehittymisessä säännöllinen harjoittelu kuitenkin auttaa. Keskittyminen kulloiseenkin tilanteeseen, mieleen nousevien ajatusten ja tunteiden havannointi sekä niiden hyväksyminen. Myös mindfulness ja muut meditaation muodot pidemmälle vietyinä pysähtymisharjoituksina ovat erittäin toimivaa harjoittelua.

Tiedostaa aiemmat tapansa toimia, jotka eivät ole enää parhaita itsen eikä ympäristönkään kannalta. Tiedostamisen kautta voit opetella luopumaan mm. monista turhista asioista, tavaroista, rooleista, ihmisistä, ajatuksista, tunteista ja samankaltaisista tilanteista joihin huomaamattasi joudut yhä uudelleen. Mitä sitten jää jäljelle? Sellaista mikä palvelee tällä hetkellä parhaiten itseäsi ja laajempaa yhteistä hyväämme. Mitä tietoisemmin pystyt kulkemaan ja jatkamaan elämääsi siitä koko ajan oppien, niin sitä paremmin voit valita mihin haluat vaikuttaa ja sitä paremmin myös itse voit. Tietoisempana omista ajatuksista, tunteista ja teoista omaa kehoamme kuunnellen voimme luoda ympärillemme monenlaista hyvää. Mitä useampi meistä kehittää tietoisuustaitojaan palvellen yhteistä hyvää, niin sitä isompi myönteinen kierre meidän on mahdollista yhdessä saavuttaa.

2022: Kaksi polkua yhdistyy

Olen kulkenut jo jonkin aikaa kahta eri polkua – Coachingin ja Joogan. Välillä toinen ja välillä toinen enemmän huomioni kohteena.

Olen jonkin aikaa myös nähnyt, että nämä polut tulisivat yhdistymään omassa toiminnassani. En kuitenkaan tiennyt, että miten ja milloin, enkä tiedä tarkalleen vieläkään ja hyvä niin. Perusta on nyt kuitenkin lähtenyt rakentumaan ja palaset tuntuvat loksahtavan kohdilleen.

Keväällä 2021 keskityin Coachingin jatko-opinnoissani itsen kehittymisen tasoihin ja niiden huomioimiseen Coachingtyössäni. 

Tänä keväänä 2022 aloittaessani Joogafilosofian ja meditaation jatko-opintoni (lue: eettisyyden, tietoisuuden ja mindfulnessin) aavistin heti jollakin tasolla, että tämä olisi se mikä yhdistäisi aiemmat polkuni. En kuitenkaan arvannut, että miten ajankohtaiset ja tarpeelliset nämä ikivanhat opit tulisivat olemaan näin pian laajemminkin.

Omistan tämän vuoden 2022, jonka opintoni kestävät Skotlannin suutaan, oman toimintani tutkimiseen Yamasin & Niamasin eettisten suuntaviittojen kautta sekä näiden oppien opettamiseen ja käytäntöön viemiseen myös muiden hyödyksi. 

Helmi-Maaliskuun eettisissä harjoituksissa keskitymme Ahimsaan eli väkivallattomuuteen, myös NVC:n kautta. Väkivallattomuus ei ole helppoa ja yksinkertaista edes yksilötasolla saatikka kun tarkastellaan yhteisöjen, kansojen ja koko maailman tasoa, kuten viime aikoina olemme saaneet ikävällä tavalla huomata. Silti jaksan uskoa, että muutos parempaan ja vastuun ottamiseen lähtee kuitenkin meistä jokaisesta yksilönä.

Haluaisitko jakaa ajatuksiasi ja tuntemuksiasi, jotka vievät juuri nyt voimiasi ja vaikeuttavat keskittymistäsi? Kuuntelen mielelläni ja autan sinua parhaani mukaan jäsentämään tilannettasi. Ota yhteyttä, niin jutellaan!

Energisesti edeten

Miksi omasta energiatasosta huolehtiminen on tärkeää?  Miten voit luoda ympärillesi myönteisen vaikuttamisen kierteen? 

Energisyys on sitä, että olemme tietoisesti läsnä siinä mitä teemme ja edistämme niitä asioita mitä pidämme tärkeänä niin itsemme kuin laajemminkin ympäristömme kannalta. Energisenä hengität vapaasti, olosi on kevyt ja keskittynyt. Koet mahdollisesti olevasi osana jotain suurempaa tarinaa ja maailmankaikkeutta.

Energisenä haluat ja pystyt vaikuttamaan ja edistämään hyviä asioita meidän kaikkien parhaaksemme. Omasta energiatasostasi huolehtiminen alkaa joka aamu uudelleen, se on ikään kuin uudelleensyntymisen mahdollisuus. Mahdollisuus aloittaa kertomaan ja kirjoittamaan ihan uutta tarinaa, edellisten päivien tarinoista oppien ja jatkaen. Mahdollisuus hengittää hetkessä ja keskittyä täysin uusiin asioihin tai vähintäänkin uudella asenteella. 

Energisyys on tietoisuutta omasta hengityksestäsi ja sen säätelyä pitkin päivää mitä tahansa touhuatkin. Jotkut tehtävät lisäävät välittömästi ja suoraan energisyyttäsi. Useimmat kuitenkin taas lyhyemmällä tai pidemmällä aikavälillä jälkikäteen ja mahdollisesti vieläpä epäsuorasti. Omasta energisyydestäsi huolehtimisesta on tärkeää olla tietoinen, samoin kuin isommasta kuvasta jonka koet tärkeäksi ja jota haluat edistää. Olla läsnä omassa itsessään ja sitä kautta eteen tulevissa tilanteissa, tapahtumissa ja muutoksissa. Se on merkityksellistä sekä oman energiatasosi säätelyn kannalta että vastuuta ympäristöösi luomastasi, mielellään myönteisestä, energiakierteestä.

Voimme vaikuttaa toisten ihmisten energiatasoon sekä suorasti että epäsuorasti. Tämä on erittäin keskeistä minkä tahansa yhteisön hyvinvoinnin kannalta, sillä omasta energiatasostamme huolehtiminen ja myönteisen energiatartunnan levittäminen luo hyvää ilmapiiriä. Joskus myös jämäkän rajan asettaminen ja ei-sanakin voivat kääntää yhteisön energian myönteiseen suuntaan, kylläkin useimmiten vähän viiveellä.

Energisyys on kaikin puolin elämän kantava voima. Energisyydestä puhuessani ja kirjoittaessani tarkoitan elämän energiaa. Elämän energia on ja liikkuu kaikkialla sekä itsessämme että ympärillämme. Tärkein tehtävämme tässä elämässämme onkin pyrkiä pitämään elämänenergiamme virtaavana ja myönteisenä. Silloin voit itse hyvin ja edistät parhaalla mahdollisella tavalla hyvinvointiasi myös ympärilläsi. Energian säätelyssä keskeisintä on olla tietoinen omasta hengityksestään ja pyrkiä vapauttamaan sitä parhaansa mukaan. Energisenä myös aivosi saavat happea, jolloin valintojesi tekeminen on huomattavasti helpompaa ja tietoisempaa. Tällaisten valintojen voidaankin sanoa nousevan intuition pohjalta ja olevan viisaita valintoja.

Minulle on erittäin tärkeää pysähtyä päivän aikana useita kertoja pohtimaan missä milloinkin menen ja tuoda itseni läsnäolevaksi kulloiseenkin hetkeen. Myös päivän päätteeksi pohdin, että tukivatko ne asiat mitä tein ja mihin keskityin isompaa näkyäni tai kuvaani mitä haluan edistää sekä työni kautta että ihmisenä. Pysähdyshetkinäni toimivat myös säännölliset joogaharjoitukseni ja meditaatiotuokioni, joissa puolestaan pyrin vapauttamaan ajatteluni ja antamaan sille tarpeellisen lepohetken. Olemaan vain täysin läsnä hengityksessäni ja kehossani. Kuulostelemaan, että mitä milloinkin nousee pintaan keho-mieli -yhteyteni kautta. Hyväksyen ja mielellään myös ohittaen!

Itseäni johtaen

Miten voisit parhaiten edistää itsensä johtamisen taitojasi? Miksi se on niin tärkeää? 

Itsensä johtaminen on vastuun ottamista omasta toiminnastaan. Niin toimiessamme edistämme parhaimmillamme myös ympäristömme hyvinvointia. Johtaessasi itseäsi johdat omia ajatuksiasi, tunteitasi ja toimintaasi sekä energiatasoasi. Tulemalla tietoisemmaksi ja tietoisemmaksi oman toimintasi motiiveista voit vaikuttaa parhaalla mahdollisella tavalla asioihisi ja edistää niitä toivomaasi suuntaan. 

Yksinkertaisuudessaan itsensä johtaminen voi kohdistua sopivaan määrään ravintoa, liikuntaa ja unta, jotka pitävät pyöräsi pyörimässä omalta osaltasi. Mikä sitten on sopiva määrä? Jokaisella meistä on vähän erilaiset tarpeet niin näiden kolmen perusasian kuin muidenkin asioiden sekä sosiaalisten tarpeidemme suhteen. Toisaalta se onkin juuri rikkaus, että olemme erilaisia ja tarpeemme ovat myös siten erilaisia niin määrältään, laadultaan kuin vaikkapa toistuvuutensa suhteen. Tärkeintä onkin siis, että tunnistat omat tarpeesi ja itsellesi tärkeät asiat, jotka tuovat sinulle hyvinvointia ja sitä kautta voit mahdollistaa hyvän levittämisen myös ympärillesi. Kaikki meistä eivät kuitenkaan halua tai osaa edistää laajempaa yhteistä hyvää. Sekin on ihan ok. Jokaisen meistä on silti hyvä opetella johtamaan itseään, sillä se tukee yleensä omaa hyvinvointiamme ja sitä kautta niiden asioiden edistämistä mitä pidämme tärkeänä. Useimmiten pidemmässä juoksussa, erilaisten elämäntapahtumien kautta ja tietoisuuden laajentuessa useimmat meistä lopulta oppivat näkemään oman toimintansa vaikutuksen laajemmin ja haluavat vaikuttaa myönteisesti ympäristöönsä. 

Itsensä johtaminen on erittäin tärkeää siksi, että sitä kautta sitoudumme ympäristöömme on se sitten perheyhteisö, työyhteisö tai jokin muu yhteisö. Edistämme silloin itsemme kautta kaikki yhdessä itsellemme tärkeiden arvojen ja asioiden toteutumista laajemmin. Hyvinvoivat ja siihen pyrkivät yksilöt, jotka liittyvät yhteen, voivat edistää isompaa hyvää laajemmin ja tukea siten myös toisiaan. Johtaessasi ja ohjatessasi itseäsi otat vastuun itsestäsi ja sinun on myös helpompi liittyä osaksi tällaista samansuuntaisesti ajattelevien ihmisten joukkoa. 

Itsensä johtamisen taitojen voidaan ajatella olevan aikuisuuden keskeisiä ilmenemismuotoja. Vastuunotto, vaikuttaminen ja toimeen tarttuminen silloinkin kun se ei aina ole niin mukavaa. Silloin itsesi johtamisen taidot ja itseohjautuvuutesi joutuvat todella punnituiksi. Sellaisessa tilanteessa joudut muistuttamaan itseäsi, että mikä olikaan se isompi kuva tai visio, jota haluat elämässäsi edistää. Silloin on myös hyvä mahdollisuus pysähtyä itsensä äärelle ja kasvaa ihmisenä omien tunteidensa ja ajatustensa tiedostamisen kautta. 

Parhaiten edistät itsesi johtamisen taitojasi haastamalla itsesi aika ajoin itsellesi vieraisiin tilanteisiin. Tuollaisissa tilanteissa joudut väistämättä pysähtymään oman itsesi äärelle ja pohtimaan omia vaikuttimiasi toimia. Ne tilanteet eivät missään nimessä tarvitse olla mitään suuria tapahtumia, vaan ihan pienetkin arkiset askareet voivat haastaa sopivasti oppimaan uutta. Tärkeintä on vain tulla niiden vaikutuksista tietoiseksi. Onneksi elämä on kuitenkin siitä mielenkiintoinen, että se haastaa meitä aika ajoin vaikka itse emme haasteita asettaisikaan. Kaikki tällaiset tilanteet ovat hyviä paikkoja testata omia itsen johtamisen taitoja ja kehittää niitä. Itsensä johtaminen ja ihmisenä kasvu kun ovat ihan elinikäinen tehtävä meistä jokaiselle.

Johtaessasi itseäsi ja ottaessasi vastuun omasta toiminnastasi, vaikka usein sen vaikutuksia et voikaan aavistaa, edistät parhaimmillaan hyvinvoivaa ympäristöäsi. Ympäristönäsi voi olla perheyhteisö, työyhteisö, koko globaali maailma tai nämä kaikki, riippuen niistä asioista joiden eteen haluat tehdä töitä ja vaikuttaa. Yleensä itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus mielletään organisaatiokäsitteiksi, joita ne eivät suinkaan yksinomaan ole. Käsitteenä ne ovat ihan koko ihmiselämää syleileviä, joidenka taidot alkavat kehittyä parhaimmillaan jo lapsuudessa ja niille on käyttöä pitkälle vanhuuteen.