Muutokset minussa… ja sinussakin

Miten kohtaat eteesi tulevat kriisi- ja muutostilanteet? Mitä ne kertovat sinusta? 

Milloin puhutaan kriisi-, murros- tai muutostilanteesta saattavat vaihdella henkilöittäin ja kulttuureittain, harvat niistä ovat globaaleja ilmiöitä. Tässä yhteydessä keskityn elämänkriiseihin ja -muutoksiin. Mikäli elämänkriisit ovat yllätyksellisiä, niin silloin ne ovat yleensä ikäviä, kuten läheisemme kuolema tai oma sairastuminen. Erikseen ovat sitten kehitykseemme kuuluvat luonnolliset muutostilanteet, kuten ikään liittyvät kehitystehtävät, jotka vievät ihmisenä kasvuamme eteenpäin. Monet meistä kokevat kuitenkin yleiset elämänmuutokset kuten asuinpaikan tai työpaikan vaihtumisen tai työttömyyden kriisinä. 

Se miten koemme eteemme tulevat muutokset tai kriisit riippuvat suuresti siitä mitä olemme kohdanneet aiemmin ja millaiset ovat henkilökohtaiset kykymme käsitellä yllätyksellisiä ja itsestä riippumattomia tapahtumia. Tämä näkyy myös tavassamme kohdata ihan pieniä päivittäin tapahtuviakin muutoksia. Osaatko erottaa sen mihin voit vaikuttaa ja mihin puolestaan et? Miten toimit, kun koet voivasi vaikuttaa? Jotkut asiat meidän on vaan hyväksyttävä vaikka ne eivät olisi niin mieluisia tai olisivat omaa tähänastista elämäämme kyseenalaistavia ja suuresti muuttavia. Näitten muutosten hyväksymisen harjoittelun kautta meillä on mahdollisuus harjaantua aina vaan paremmaksi kohtaamaan erilaisia eteemme tulevia tilanteita. Hämmentävää onkin, että elämä testaa ja opettaa meitä aika-ajoin. Silloin kun luulemme, että elämä asettuu johonkin uomaansa, niin eipä aikaakaan kun jo joudumme kohtaamaan seuraavan oppiläksyn. Tällaisissa tilanteissa kysytään suuresti mielen joustavuuden taitoja eli muutosjoustavuuden kykyä. 

Miten sitten voisit näihin erilaisiin yllätyksellisiin kriiseihin ja muutoksiin varautua? Parhaiten voit varautua niihin opettelemalla tiedostamaan omat ajatuksesi, tunteesi ja kehosi tuntemukset eteen tulevia haasteita kohdatessasi sekä suhtautumaan niihin kiinnostuneella ja oppivalla asenteella. Erityisen tärkeää onkin pitää itsestään hyvää huolta joka päivä ja tehdä sellaisia asioita, joissa koet voivasi palvella ympäristöäsi parhaiten eli keskittymällä omaan perustehtävääsi. Kriisin tai muutoksen yllättäessä perustasi on silloin tukevalla pohjalla ja sinulla on voimia kohdata yllätyksellinen ja haastava tilanne.

Ihan oma lukunsa on sitten muutokset, joita kaipaamme ja lähdemme itse hakemaan ja rakentamaan elämäämme. Hämmentävää, että myös niissä sattuu yllätyksellisiä takapakkeja, joita joudumme kohtaamaan. Sellaiset tilanteet voivat tuntua kuitenkin helpommilta, sillä silloin itsellä on selkeä tavoite siitä mitä on edistämässä ja minkä puolesta toimii. Tätä samaa näkökulmaa voit hyödyntää myöskin ei niin mieluisia haasteita kohdatessasi ja on helpompaa edetä jos itselläsi on isompi kuva kirkkaana mielessäsi. 

Siihen miten suhtaudumme muutoksiin vaikuttavat myös synnynnäiset temperamentti- ja vuorovaikutustyylimme sekä niiden pohjalta opitut tapamme. Oletko tottunut hyväksymään kaiken sinulle tarjotun vai oletko pyrkinyt vaikuttamaan asioihin? Toimitko reaktiivisesti eteesi tuleviin asioihin vai pyritkö rakentamaan yhteyttä ympäristösi kanssa kaikesta huolimatta? Myös omat tulevaisuuden suunnitelmamme ja tavoitteemme vaikuttavat muutostilanteissa. Ennen kaikkea miten joustavasti olemme niitä valmiita muuttamaan ja minkä verran. Mistä asioista haluat ehdottomasti pitää kiinni? Mikä on sinulle todella tärkeää?

Itselleni on todella tärkeää vapaus, osaamiseni kartuttaminen ja ihmisenä kasvu.  Monenlaisia muutoksiakin, niin yllätyksellisiä kuin suunniteltuja, olen myös elämässäni kohdannut. Olen mm. kokenut työsuhteeni päättymisen useamman kerran, joista viimeisin johdatti minut yrittäjän polulle. Lasteni terveydelliset pulmat ja niiden edellyttämä pidempi jakso heidän kanssaan kotona puolestaan sai minut aikanaan vaihtamaan alaa ja kouluttautumaan uudelleen. Sekä opiskeluni että työelämään palaamiseni tapahtuikin monien vuosien jälkeen lasteni kasvamisen kanssa vuorotahdissa. Myös vanhempieni ja puolisoni terveydelliset ja muut elämän muutoksiin liittyvät haasteet ovat vieneet myös minut aika ajoin syviin vesiin pohtimaan omaa elämääni ja itselleni merkityksellisiä asioita. 

Keskeistä kuitenkin on, että miten pidät itsestäsi huolta, olet itsellesi uskollinen ja edistät itsellesi tärkeitä asioita kaikkien elämän muutosten ja kriisienkin keskellä. Kuinka sinut olet itsesi kanssa ja miten koet oman identiteettisi on hyvin merkityksellistä. Itse olen kokenut kaikki eteeni tulleet muutokset ja kriisit kasvun paikkoina. Olen joutunut pysähtymään itseni äärelle ja oppinut jokaisesta tilanteesta jotakin kasvaakseni ihmisenä. Tilanteen ollessa päällä tuntuu, että mitähän tästä seuraa. Aina se ei ole missään nimessä helppoa. Välillä pysähtyminen ja sisäänpäin kääntyminen vie pidemmän ja välillä lyhyemmän ajan. Olen kuitenkin pystynyt luottamaan, että jotain tämäkin muutos on tullut minulle kertomaan. Nykyisin olen herkistynyt kuulostelemaan erilaisten tilanteiden nostamia viestejä aiempaa tietoisemmin ja pohtimishetket ovat lyhentyneet harjoittelun myötä. Koen, että se on jo luonteva ja jatkuva tapani toimia tilanteessa kuin tilanteessa.

Mitä muutoksia meissä ja identiteetissämme tapahtuu elämänkaaremme aikana vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa, on erittäin kiehtovaa. Miten siis kasvat ihmisenä ja miten opettelet myötätuntoista suhtautumista kanssakulkijoihisi edistäen myös heidän kasvuaan? 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: