Itseäni johtaen

Miten voisit parhaiten edistää itsensä johtamisen taitojasi? Miksi se on niin tärkeää? 

Itsensä johtaminen on vastuun ottamista omasta toiminnastaan. Niin toimiessamme edistämme parhaimmillamme myös ympäristömme hyvinvointia. Johtaessasi itseäsi johdat omia ajatuksiasi, tunteitasi ja toimintaasi sekä energiatasoasi. Tulemalla tietoisemmaksi ja tietoisemmaksi oman toimintasi motiiveista voit vaikuttaa parhaalla mahdollisella tavalla asioihisi ja edistää niitä toivomaasi suuntaan. 

Yksinkertaisuudessaan itsensä johtaminen voi kohdistua sopivaan määrään ravintoa, liikuntaa ja unta, jotka pitävät pyöräsi pyörimässä omalta osaltasi. Mikä sitten on sopiva määrä? Jokaisella meistä on vähän erilaiset tarpeet niin näiden kolmen perusasian kuin muidenkin asioiden sekä sosiaalisten tarpeidemme suhteen. Toisaalta se onkin juuri rikkaus, että olemme erilaisia ja tarpeemme ovat myös siten erilaisia niin määrältään, laadultaan kuin vaikkapa toistuvuutensa suhteen. Tärkeintä onkin siis, että tunnistat omat tarpeesi ja itsellesi tärkeät asiat, jotka tuovat sinulle hyvinvointia ja sitä kautta voit mahdollistaa hyvän levittämisen myös ympärillesi. Kaikki meistä eivät kuitenkaan halua tai osaa edistää laajempaa yhteistä hyvää. Sekin on ihan ok. Jokaisen meistä on silti hyvä opetella johtamaan itseään, sillä se tukee yleensä omaa hyvinvointiamme ja sitä kautta niiden asioiden edistämistä mitä pidämme tärkeänä. Useimmiten pidemmässä juoksussa, erilaisten elämäntapahtumien kautta ja tietoisuuden laajentuessa useimmat meistä lopulta oppivat näkemään oman toimintansa vaikutuksen laajemmin ja haluavat vaikuttaa myönteisesti ympäristöönsä. 

Itsensä johtaminen on erittäin tärkeää siksi, että sitä kautta sitoudumme ympäristöömme on se sitten perheyhteisö, työyhteisö tai jokin muu yhteisö. Edistämme silloin itsemme kautta kaikki yhdessä itsellemme tärkeiden arvojen ja asioiden toteutumista laajemmin. Hyvinvoivat ja siihen pyrkivät yksilöt, jotka liittyvät yhteen, voivat edistää isompaa hyvää laajemmin ja tukea siten myös toisiaan. Johtaessasi ja ohjatessasi itseäsi otat vastuun itsestäsi ja sinun on myös helpompi liittyä osaksi tällaista samansuuntaisesti ajattelevien ihmisten joukkoa. 

Itsensä johtamisen taitojen voidaan ajatella olevan aikuisuuden keskeisiä ilmenemismuotoja. Vastuunotto, vaikuttaminen ja toimeen tarttuminen silloinkin kun se ei aina ole niin mukavaa. Silloin itsesi johtamisen taidot ja itseohjautuvuutesi joutuvat todella punnituiksi. Sellaisessa tilanteessa joudut muistuttamaan itseäsi, että mikä olikaan se isompi kuva tai visio, jota haluat elämässäsi edistää. Silloin on myös hyvä mahdollisuus pysähtyä itsensä äärelle ja kasvaa ihmisenä omien tunteidensa ja ajatustensa tiedostamisen kautta. 

Parhaiten edistät itsesi johtamisen taitojasi haastamalla itsesi aika ajoin itsellesi vieraisiin tilanteisiin. Tuollaisissa tilanteissa joudut väistämättä pysähtymään oman itsesi äärelle ja pohtimaan omia vaikuttimiasi toimia. Ne tilanteet eivät missään nimessä tarvitse olla mitään suuria tapahtumia, vaan ihan pienetkin arkiset askareet voivat haastaa sopivasti oppimaan uutta. Tärkeintä on vain tulla niiden vaikutuksista tietoiseksi. Onneksi elämä on kuitenkin siitä mielenkiintoinen, että se haastaa meitä aika ajoin vaikka itse emme haasteita asettaisikaan. Kaikki tällaiset tilanteet ovat hyviä paikkoja testata omia itsen johtamisen taitoja ja kehittää niitä. Itsensä johtaminen ja ihmisenä kasvu kun ovat ihan elinikäinen tehtävä meistä jokaiselle.

Johtaessasi itseäsi ja ottaessasi vastuun omasta toiminnastasi, vaikka usein sen vaikutuksia et voikaan aavistaa, edistät parhaimmillaan hyvinvoivaa ympäristöäsi. Ympäristönäsi voi olla perheyhteisö, työyhteisö, koko globaali maailma tai nämä kaikki, riippuen niistä asioista joiden eteen haluat tehdä töitä ja vaikuttaa. Yleensä itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus mielletään organisaatiokäsitteiksi, joita ne eivät suinkaan yksinomaan ole. Käsitteenä ne ovat ihan koko ihmiselämää syleileviä, joidenka taidot alkavat kehittyä parhaimmillaan jo lapsuudessa ja niille on käyttöä pitkälle vanhuuteen. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: