Energisesti edeten

Miksi omasta energiatasosta huolehtiminen on tärkeää?  Miten voit luoda ympärillesi myönteisen vaikuttamisen kierteen? 

Energisyys on sitä, että olemme tietoisesti läsnä siinä mitä teemme ja edistämme niitä asioita mitä pidämme tärkeänä niin itsemme kuin laajemminkin ympäristömme kannalta. Energisenä hengität vapaasti, olosi on kevyt ja keskittynyt. Koet mahdollisesti olevasi osana jotain suurempaa tarinaa ja maailmankaikkeutta.

Energisenä haluat ja pystyt vaikuttamaan ja edistämään hyviä asioita meidän kaikkien parhaaksemme. Omasta energiatasostasi huolehtiminen alkaa joka aamu uudelleen, se on ikään kuin uudelleensyntymisen mahdollisuus. Mahdollisuus aloittaa kertomaan ja kirjoittamaan ihan uutta tarinaa, edellisten päivien tarinoista oppien ja jatkaen. Mahdollisuus hengittää hetkessä ja keskittyä täysin uusiin asioihin tai vähintäänkin uudella asenteella. 

Energisyys on tietoisuutta omasta hengityksestäsi ja sen säätelyä pitkin päivää mitä tahansa touhuatkin. Jotkut tehtävät lisäävät välittömästi ja suoraan energisyyttäsi. Useimmat kuitenkin taas lyhyemmällä tai pidemmällä aikavälillä jälkikäteen ja mahdollisesti vieläpä epäsuorasti. Omasta energisyydestäsi huolehtimisesta on tärkeää olla tietoinen, samoin kuin isommasta kuvasta jonka koet tärkeäksi ja jota haluat edistää. Olla läsnä omassa itsessään ja sitä kautta eteen tulevissa tilanteissa, tapahtumissa ja muutoksissa. Se on merkityksellistä sekä oman energiatasosi säätelyn kannalta että vastuuta ympäristöösi luomastasi, mielellään myönteisestä, energiakierteestä.

Voimme vaikuttaa toisten ihmisten energiatasoon sekä suorasti että epäsuorasti. Tämä on erittäin keskeistä minkä tahansa yhteisön hyvinvoinnin kannalta, sillä omasta energiatasostamme huolehtiminen ja myönteisen energiatartunnan levittäminen luo hyvää ilmapiiriä. Joskus myös jämäkän rajan asettaminen ja ei-sanakin voivat kääntää yhteisön energian myönteiseen suuntaan, kylläkin useimmiten vähän viiveellä.

Energisyys on kaikin puolin elämän kantava voima. Energisyydestä puhuessani ja kirjoittaessani tarkoitan elämän energiaa. Elämän energia on ja liikkuu kaikkialla sekä itsessämme että ympärillämme. Tärkein tehtävämme tässä elämässämme onkin pyrkiä pitämään elämänenergiamme virtaavana ja myönteisenä. Silloin voit itse hyvin ja edistät parhaalla mahdollisella tavalla hyvinvointiasi myös ympärilläsi. Energian säätelyssä keskeisintä on olla tietoinen omasta hengityksestään ja pyrkiä vapauttamaan sitä parhaansa mukaan. Energisenä myös aivosi saavat happea, jolloin valintojesi tekeminen on huomattavasti helpompaa ja tietoisempaa. Tällaisten valintojen voidaankin sanoa nousevan intuition pohjalta ja olevan viisaita valintoja.

Minulle on erittäin tärkeää pysähtyä päivän aikana useita kertoja pohtimaan missä milloinkin menen ja tuoda itseni läsnäolevaksi kulloiseenkin hetkeen. Myös päivän päätteeksi pohdin, että tukivatko ne asiat mitä tein ja mihin keskityin isompaa näkyäni tai kuvaani mitä haluan edistää sekä työni kautta että ihmisenä. Pysähdyshetkinäni toimivat myös säännölliset joogaharjoitukseni ja meditaatiotuokioni, joissa puolestaan pyrin vapauttamaan ajatteluni ja antamaan sille tarpeellisen lepohetken. Olemaan vain täysin läsnä hengityksessäni ja kehossani. Kuulostelemaan, että mitä milloinkin nousee pintaan keho-mieli -yhteyteni kautta. Hyväksyen ja mielellään myös ohittaen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: