Energisesti edeten

Miksi omasta energiatasosta huolehtiminen on tärkeää?  Miten voit luoda ympärillesi myönteisen vaikuttamisen kierteen? 

Energisyys on sitä, että olemme tietoisesti läsnä siinä mitä teemme ja edistämme niitä asioita mitä pidämme tärkeänä niin itsemme kuin laajemminkin ympäristömme kannalta. Energisenä hengität vapaasti, olosi on kevyt ja keskittynyt. Koet mahdollisesti olevasi osana jotain suurempaa tarinaa ja maailmankaikkeutta.

Energisenä haluat ja pystyt vaikuttamaan ja edistämään hyviä asioita meidän kaikkien parhaaksemme. Omasta energiatasostasi huolehtiminen alkaa joka aamu uudelleen, se on ikään kuin uudelleensyntymisen mahdollisuus. Mahdollisuus aloittaa kertomaan ja kirjoittamaan ihan uutta tarinaa, edellisten päivien tarinoista oppien ja jatkaen. Mahdollisuus hengittää hetkessä ja keskittyä täysin uusiin asioihin tai vähintäänkin uudella asenteella. 

Energisyys on tietoisuutta omasta hengityksestäsi ja sen säätelyä pitkin päivää mitä tahansa touhuatkin. Jotkut tehtävät lisäävät välittömästi ja suoraan energisyyttäsi. Useimmat kuitenkin taas lyhyemmällä tai pidemmällä aikavälillä jälkikäteen ja mahdollisesti vieläpä epäsuorasti. Omasta energisyydestäsi huolehtimisesta on tärkeää olla tietoinen, samoin kuin isommasta kuvasta jonka koet tärkeäksi ja jota haluat edistää. Olla läsnä omassa itsessään ja sitä kautta eteen tulevissa tilanteissa, tapahtumissa ja muutoksissa. Se on merkityksellistä sekä oman energiatasosi säätelyn kannalta että vastuuta ympäristöösi luomastasi, mielellään myönteisestä, energiakierteestä.

Voimme vaikuttaa toisten ihmisten energiatasoon sekä suorasti että epäsuorasti. Tämä on erittäin keskeistä minkä tahansa yhteisön hyvinvoinnin kannalta, sillä omasta energiatasostamme huolehtiminen ja myönteisen energiatartunnan levittäminen luo hyvää ilmapiiriä. Joskus myös jämäkän rajan asettaminen ja ei-sanakin voivat kääntää yhteisön energian myönteiseen suuntaan, kylläkin useimmiten vähän viiveellä.

Energisyys on kaikin puolin elämän kantava voima. Energisyydestä puhuessani ja kirjoittaessani tarkoitan elämän energiaa. Elämän energia on ja liikkuu kaikkialla sekä itsessämme että ympärillämme. Tärkein tehtävämme tässä elämässämme onkin pyrkiä pitämään elämänenergiamme virtaavana ja myönteisenä. Silloin voit itse hyvin ja edistät parhaalla mahdollisella tavalla hyvinvointiasi myös ympärilläsi. Energian säätelyssä keskeisintä on olla tietoinen omasta hengityksestään ja pyrkiä vapauttamaan sitä parhaansa mukaan. Energisenä myös aivosi saavat happea, jolloin valintojesi tekeminen on huomattavasti helpompaa ja tietoisempaa. Tällaisten valintojen voidaankin sanoa nousevan intuition pohjalta ja olevan viisaita valintoja.

Minulle on erittäin tärkeää pysähtyä päivän aikana useita kertoja pohtimaan missä milloinkin menen ja tuoda itseni läsnäolevaksi kulloiseenkin hetkeen. Myös päivän päätteeksi pohdin, että tukivatko ne asiat mitä tein ja mihin keskityin isompaa näkyäni tai kuvaani mitä haluan edistää sekä työni kautta että ihmisenä. Pysähdyshetkinäni toimivat myös säännölliset joogaharjoitukseni ja meditaatiotuokioni, joissa puolestaan pyrin vapauttamaan ajatteluni ja antamaan sille tarpeellisen lepohetken. Olemaan vain täysin läsnä hengityksessäni ja kehossani. Kuulostelemaan, että mitä milloinkin nousee pintaan keho-mieli -yhteyteni kautta. Hyväksyen ja mielellään myös ohittaen!

Omaa kehoa kuunnellen

Mitä kehosi viestit kertovat sinulle? Mitä voisit oppia niistä? 

Kehollisuus on itse asiassa kaikki, sillä kehosi kertoo puolueettomasti miten oikeasti voit kullakin hetkellä. Jos olet jollakin tavalla allapäin tai tunnet kielteisiä tunteita, niin ne tuntuvat kehossasi kireyksinä, jumeina, voimattomuutena ja raskaana olona. Jos taas puolestaan koet iloa, rakkautta ja muita myönteisiä tunteita, niin kehosi on kevyt ja sinun on helppo olla. Monesti mielemme huijaa meitä uskomaan, että voimme paremmin kuin voimmekaan. Keho on siinä mielessä armoton, että se kertoo totuuden kaunistelematta, jos vain pysähdymme sitä aika ajoin kuulostelemaan. 

Saattaa olla, että olosi on vähän raskas ja vain päätät lähteä liikkeelle. Usein se onkin ihan hyvä juttu, jos kuitenkin huomaat kuulostella mitä kehosi haluaa sinulle kertoa. Monesti kuitenkin kehomme viestit jäävät huomaamatta. Etenkin silloin kun olemme liiaksi päissämme ja vain suoritamme elämäämme. Kehomme jännitystiloja purkaessamme puramme aina myös mielemme jumeja, jos olemme vain valmiit ottamaan niiden viestejä vastaan. Luomme itse ajattelumme ja tunteidemme kautta huomaamattamme turhia kireyksiä kehoomme. 

Tärkeintä olisikin pysähtyä oman itsemme äärelle jopa usean kerran päivässä hengittelemään turhat jännitteet pois sekä kehostamme että mielestämme. Hengityksellä ja siihen keskittymisellä on valtava voima. Se yhdistää kehomme ja mielemme tuoden ne kuhunkin tilanteeseen läsnä olevaksi. Hengitystäsi tietoisesti tarkkailemalla voit myös oppia valtavasti itsestäsi. Mitkä asiat ja ihmiset lisäävät hyvinvointiasi ja mitkä puolestaan vähentävät sitä. Hengityksen voidaankin sanoa olevan oman itsemme ja ihmisenä kasvumme paras opastaja, joka on aina saatavilla ja valmis auttamaan, kun vain suostumme kuuntelemaan sen arvokkaita viestejä.

Lähestymme tässä intuition käsitettä. Intuitio on mahdollista vain jos suostumme itsemme äärelle. Aina viestit eivät kuitenkaan ole pelkästään myönteisiä. Välillä sinun täytyy kohdata kielteisiä tunteita ja tehdä niiden pohjalta myös ikäviä päätöksiä, jotka pitkällä tähtäimellä palvelevat kuitenkin suurempaa hyvää niin itsellesi kuin ympäristöllesikin. Olemme myös lähellä jatkuvan oppimisen käsitettä, joka muistuttaa meitä elinikäisestä oppimisesta kaikissa elämämme tilanteissa ja eteen tulevissa ihmissuhteissamme niin henkilökohtaisissa kuin työelämänkin.

Mikä meitä sitten pysähtymisessä pelottaa? Mikäli suostumme kuuntelemaan intuitiomme viestejä, jotka nousevat syvältä sisimmästämme, saattaa käydä niin, että joudumme laittamaan koko aiemman elämämme täysin uusiksi voidaksemme jatkossa riittävän hyvin. Se voi olla todella pelottavaa, sillä oma identiteettisi, työsi, asuinpaikkasi, parisuhteesi, ystäväsi ja mahdollisesti myös sukulaissuhteesi saattavat joutua kyseenalaisiksi. Jos olet voinut pitkään huonosti on ymmärrettävää, että muutos parempaan voi todellakin pelottaa. 

Olla itselleen uskollinen on kuitenkin tärkeintä. Vahvemmat askeleet omien tarpeidesi ja arvojesi puolesta kuitenkin kannattavat. Elämällä on yleensä taipumuksena täyttää se mikä tyhjenee. Ympärillemme ja rinnallemme löytyy aivan varmasti sellaisia ihmisiä, jotka jakavat vastaavat arvot ja kunnioittavat tarpeitamme. Sellaisessa ympäristössä on myös helppo voida hyvin ja yltää parhaimpaansa. Tunnistaa kuka itse on ja mikä itselle on tärkeää lisää myönteistä energiaa ja on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perusta. 

%d bloggers like this: