Tutustu joogaan!

0E1DD32E-A8A7-47F5-82CE-DF1F4ADF3F96

Anna Maija, 2018-2019 – Seasonal Yoga, Teacher Training (RYT 200)

”Returning to your mat is like returning home.”

Joogan historiaa ja traditioita

Jooga syntyi muinaisessa Intiassa yli 5000 vuotta sitten. Tänä päivänä länsimaissa edelleen opetettavat eri joogamuodot pohjautuvat siihen. Vedalainen kausi, joka alkoi 5000 eaa. ulottui ajanlaskun alkuun saakka, on Hindulaisuuden ja joogan perusta. Vedalaisen kulttuurin kieli oli sanskriitti, jota on siemenmantra OM. Vedalaisuuteen kuuluivat uhrit ja tapas -perinne eli ruumiillisen kehon kuritus ja kuolettaminen. Joogaksi kutsuttiin jälleensyntymisen kiertokulusta vapautumista, joka edellytti askeettista elämäntapaa ja yhteiskunnasta eristäytymistä. Tällä pyrittiin puhdistautumaan kaikista edellisten elämien karmasta. Jooga nähtiinkin lähinnä aistien ja mielen hallintana. Ulkoinen todellisuus, kuten ihmiskeho, oli harhaa. 

Tantrinen kausi, joka on nykyisen modernin joogan perusta, kesti 500-1800. Sen mukaan fyysinen ihmiskeho nähtiin jälleensyntymän kierteestä vapautumisen ja mielen vapautumisen tärkeimpänä välineenä. Tantrismiin tulivat mukaan chakrat, meridiaanit ja kundaliini energia. Joogalla pyrittiin harjoittamaan, puhdistamaan ja muokkaamaan pitkäikäistä ja kuolematonta kehoa. Tantrismi on nykyaikaisen hathajoogan perusta, missä sisäinen ja ulkoinen ovat yhtä. Tantra tarkoittaa erilaisia henkisiä harjoitteita (mudrat, mantrat, pranayamat ja meditaatio), joiden avulla voidaan ohjailla universaaleja energioita niin, että ne johtavat vapautumiseen ja valaistumiseen. 

Mitä jooga ymmärtääkseni on?

Jooga on filosofinen menetelmä, joka yhdistää koko ihmisen ja vapauttaa henkisyyden. Joogan harjoittaminen tekee kehon myös voimakkaammaksi ja joustavammaksi sekä mielen rennommaksi. Tavoitteena joogassa on yhdistää henkilön mieli ja tunteet, keho ja henkisyys hengitykseen keskittymisen avulla. Jooga yhdistää parhaimmillaan myös itäisen ja läntisen ajattelun.

Jooga on sanskriitin kieltä ja tarkoittaa yhdistymistä ja hillitsemistä. Joogan tarkoitus on tyynnyttää vaeltavan mielen levottomuus palauttamalla sen voima keskittyneeseen ja rauhalliseen tilaan. Jooga rohkaisee meitä päästämään irti tarpeettomista haluistamme ja hiljentää mielemme. Jooga yhdistää myös sisäisen itsemme laajempaan universaaliin henkisyyteen. Kokiessamme iloa tästä yhdistymisestä elämässämme sitä voidaan kutsua henkiseksi valaistumiseksi!

Jooga on laajimmillaan elämän mittainen prosessi sekä systemaattinen filosofinen tapa elää, viisastua ja tehdä valintoja kaikilla elämän osa-alueilla tietoisesti. Joogan perimmäisenä tarkoituksena on ihmisen henkisyyden ja sisäisen itsen täydellinen vapautuminen. Joogan perustan muodostavat kolme pääaluetta: jooga-asanat eli -liikkeet, hengityksen kontrollointi ja meditaatio. 

Joogatyylejä on syntynyt todella monenlaisia vuosituhansien kuluessa, mm. karmajooga, astangajooga ja hathajooga, ja syntyy koko ajan lisää eri joogapolkujen pohjalta. Tarkastelen joogaa lähinnä vuodenaika -joogan, joka pohjautuu hathajoogaan, näkökulmasta. Vuodenaikajoogassa merkityksellistä on seurata kuuden eri vuodenajan mukaisia harjoitteita ja elämänohjeita. Perusajattelu nojaa kiinalaiseen terveystietoon, jossa eri elementtien ja niihin liittyvien värien, chakrojen, meridiaanien, akupisteiden ja sisäelimien huomioiminen on tärkeää. Chakrat eli energiakeskukset liittyvät kehon eri systeemeihin, rauhasiin ja tunnetiloihin. Elämän energia eli prana tai chi kulkee ympäri selkärankaa energiakanavissa ylös ja alas, kun kundaliinienergia vapautetaan. Kiinalainen ajattelu pohjaa Yin ja Yang –näkemykseen vastakkaisten voimien vetovoimasta ja tasapainottavasta vaikutuksesta. Yin ja Yang ovat pohjana myös vuodenaikoja ja vuorokauden aikoja (kehonkello) noudattaviin jooga –asanoihin ja ruokasuosituksiin.

Mikä joogan alue on itselleni erityisen kiinnostava?

Mielen ja kehon yhteyden löytäminen, ylläpitäminen ja vahvistaminen hengitykseen keskittymisen avulla niin liikkeessä asanoiden, syvärentoutumisessa jooganidrojen kuin energian nostattamisessakin bandhojen avulla. Anatomian opiskelu on tarjonnut itselleni uutta ymmärrystä omaan kehoon ja erittäin tarpeellista tietämystä myös jatkossa ohjatessani muita heidän joogaharjoituksissaan. Mieli-keho –yhteyden ymmärryksen ja henkisyyden vieminen elämän eri osa-alueisiin joogaharjoitusten lisäksi. Se näkyy parhaimmillaan oman mielen kirkkautena, asenteessa ja kaikessa käyttäytymisessä erilaisissa eteen tulevissa muutostilanteissa ja toisia erilaisia ihmisiä kohdatessa. 

Tantra joogan ihmisyyden ydintä koskettavat seuraavat kysymykset, jotka ohjaavat henkisen tietoisuuden  etsintään, puhuttelevat myös minua. Kuka olen? Mistä tulen? Mihin olen menossa? Miksi olen täällä? Jooga voi tarjota polun olemassaolon ja elämän syvemmän merkityksen etsintään sekä henkiseen vapauteen. Näissä kysymyksissä, joiden avulla pohditaan tietoisuuden kasvattamista ja vastuun ottoa omasta elämästä, koen paljon yhtymäkohtia aiemmin opiskelemiini psykologian, aikuiskasvatuksen ja coachingin oppeihin.

Kaikki eivät etsi joogasta kuitenkaan henkilökohtaista tarkoitustaan ja syvempää muutosta, vaan moni saa joogasta lähinnä fyysisten harjoitusten kautta apua mm. kunnon kohentumiseen, terveyden parantumiseen ja rauhan löytämiseen muutoin stressaavassa elämässään. Näihin muutoksiin tarvitaan silti vanhojen tapojen korvaamista uusilla paremmilla, jotka puolestaan edellyttävät mielen ja ajatusten muuttamista. 

Mielenkiintoista on myös, että joogaliikkeillä ja tietoisella hengityksellä vaikutetaan pääosin kehon lihaksiin, jotka tottelevat tietoista mieltä. Lihasten rentoutumisen myötä selkärankaan ja niveliin tulee tilaa, joka parantaa hermojärjestelmämme toimivuutta. Todellisella terveydellä tarkoitetaankin fyysisten, mentaalisten ja emotiaalisten jännitysten purkautumista kehosta ja elämän energian virtaamista vapaasti kehossa.

Jooga auttaa löytämään uudelleen syvimmän olemuksemme ja persoonallisuutemme sekä luomaan todellisia yhteyksiä toisiin ihmisiin. Mikäli kaikki harjoittaisivat joogaa, niin eläisimme viisaammin positiivisemmassa, rakkaudellisemmassa ja rauhallisemmassa maailmassa. Jooga onkin polku mielen vapauteen, joka mahdollistaa vahingollisista tavoista luopumisen ja elämän luovuuden ilmaisemisen kautta syntyvän ilon. Rohkeuden kohdata tulevaisuus epäröimättä ja kyvyn elää nykyisyydessä tuntien todellista hyvinvointia!

Lähteet

  • The Spiritual Teachings of Yoga, Manuel & Forstater (2002)
  • SYTT –diat, Joogan historia sekä Chakrat ja tantran perusteet (2018)
  • OM Jooga –lehti, nro 6 (2018)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: