Tutustu joogan kahdeksaan haaraan!

AMS_jooga_IMG_8018

Anna Maija, 2018-2019 – Seasonal Yoga, Teacher Training (RYT 200)

Jooga on vaeltavien ajatusten hiljentämistä ja mielen hallintaa, mikä mahdollistaa maailman havainnoimisen selkeästi ilman egon häirintää. Joogan säännöllinen harjoittaminen poistaa epäpuhtautemme ja johdattaa intuitiiviseen ymmärtämiseen ja viisauteen. Joogan kahdeksan haaraa ovat kuuluisa osa perinteisiä Patanjalin jooga sutria. Ne viitoittavat kahdeksantasoista joogapolkua moraalisista havainnoista valaistuneeseen olotilaan.

 • Yama
  • Yamat ovat peruskäyttäytymissääntöjä, joita tulee noudattaa ajasta, paikasta ja olosuhteista riippumatta. 
  • Henkilö ilmaisee väkivallattomuutta ja on juurtunut tietoisuuteen, totuuteen, varastamattomuuteen ja suorittamattomuuteen. 
  • Vihamielisyys häviää, toiminnot onnistuvat, varallisuus lisääntyy, elinvoimaisuus ja vahvuus kasvavat. 
  • Merkityksellisyys lisääntyy ja syntyy menestystä.
 • Niyama
  • Niamat ovat sisäistä ja ulkoista puhdistautumista sekä kurinalaisuutta, joilla  saavutetaan omalle keholle suoja ja vapaus suhteessa toisiin ihmisiin. 
  • Henkilö saavuttaa aistien kautta sisäelinten hallinnan, henkisen rauhan ja terveen itsetuntemuksen. 
  • Positiivisten asioiden ajattelu, epäpuhtauksien ehkäisy ja itsetutkiskelu auttaa henkilöä saavuttamaan onnellisuuden. 
 • Asana
  • Asanat ovat jooga-asentoja, joiden tulee olla vahvoja ja mukavia. 
  • Jooga-asentoja harjoittamalla vapautetaan jännitys ja rauhattomuus kehosta. Siinä sitoudutaan samalla myös rauhalliseen rajattomaan yhteyteen, jolloin henkilöä ei häiritse elämän kaksijakoisuus. 
 • Pranayama
  • Pranaymat ovat hengityksen hallintaa sisäänhengityksen ja uloshengityksen vuorottelun sekä hengityksen pidättämisen kautta. Se on suhteessa tilaan ja aikaan tai hengitysten lukumäärään ja pituuteen. 
  • Hengityksen hallinta poistaa tietoisuuden esteitä ja henkilön keskittyminen vahvistuu. 
 • Pratayahara
  • Pratayahara on aistien hallintaa, jolla mieli irtaantuu niihin liittyvistä kohteista, jotka näyttäytyivät aiemmin mielenä itsenään. Sitä kautta aistien todellinen hallinta lisääntyy.
 • Dharana
  • Dharana on tietoisuuden keskittämistä tiettyyn paikkaan, kohteeseen tai ajatukseen.
 • Dhyana
  • Dhyana on meditaatiota, joka on jatkuvaa ja häiriintymätöntä tietoisuuden virtausta kohti valittua kohdetta.
 • Samadhi
  • Samadhi on meditatiivinen sulautumisen, ylitietoisuuden ja valaistumisen tila kun meditaation kohde  heijastelee itsekseen kuin se välttelisi mitään muotoa.
  • Syvemmässä meditaatiossa sisään- ja uloshengityksen väli pitenee luonnollisesti.
 • Kolmen viimeisen haaran harjoittelun suuntautumista yhteen kohteeseen kutsutaan Samyama:ksi. Ne ovat sisäisempiä kuin muut joogan haarat. Niissä edistyminen tuottaa valaistumisen ja niitä tulee harjoittaa tasoittain. 

Lähteet
The Spiritual Teachings of Yoga, Manuel & Forstater. (2002)
Seasonal Yoga, Teacher Training Book.

One thought on “Tutustu joogan kahdeksaan haaraan!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: