Posts

Itseäni johtaen

Miten voisit parhaiten edistää itsensä johtamisen taitojasi? Miksi se on niin tärkeää? 

Itsensä johtaminen on vastuun ottamista omasta toiminnastaan. Niin toimiessamme edistämme parhaimmillamme myös ympäristömme hyvinvointia. Johtaessasi itseäsi johdat omia ajatuksiasi, tunteitasi ja toimintaasi sekä energiatasoasi. Tulemalla tietoisemmaksi ja tietoisemmaksi oman toimintasi motiiveista voit vaikuttaa parhaalla mahdollisella tavalla asioihisi ja edistää niitä toivomaasi suuntaan. 

Yksinkertaisuudessaan itsensä johtaminen voi kohdistua sopivaan määrään ravintoa, liikuntaa ja unta, jotka pitävät pyöräsi pyörimässä omalta osaltasi. Mikä sitten on sopiva määrä? Jokaisella meistä on vähän erilaiset tarpeet niin näiden kolmen perusasian kuin muidenkin asioiden sekä sosiaalisten tarpeidemme suhteen. Toisaalta se onkin juuri rikkaus, että olemme erilaisia ja tarpeemme ovat myös siten erilaisia niin määrältään, laadultaan kuin vaikkapa toistuvuutensa suhteen. Tärkeintä onkin siis, että tunnistat omat tarpeesi ja itsellesi tärkeät asiat, jotka tuovat sinulle hyvinvointia ja sitä kautta voit mahdollistaa hyvän levittämisen myös ympärillesi. Kaikki meistä eivät kuitenkaan halua tai osaa edistää laajempaa yhteistä hyvää. Sekin on ihan ok. Jokaisen meistä on silti hyvä opetella johtamaan itseään, sillä se tukee yleensä omaa hyvinvointiamme ja sitä kautta niiden asioiden edistämistä mitä pidämme tärkeänä. Useimmiten pidemmässä juoksussa, erilaisten elämäntapahtumien kautta ja tietoisuuden laajentuessa useimmat meistä lopulta oppivat näkemään oman toimintansa vaikutuksen laajemmin ja haluavat vaikuttaa myönteisesti ympäristöönsä. 

Itsensä johtaminen on erittäin tärkeää siksi, että sitä kautta sitoudumme ympäristöömme on se sitten perheyhteisö, työyhteisö tai jokin muu yhteisö. Edistämme silloin itsemme kautta kaikki yhdessä itsellemme tärkeiden arvojen ja asioiden toteutumista laajemmin. Hyvinvoivat ja siihen pyrkivät yksilöt, jotka liittyvät yhteen, voivat edistää isompaa hyvää laajemmin ja tukea siten myös toisiaan. Johtaessasi ja ohjatessasi itseäsi otat vastuun itsestäsi ja sinun on myös helpompi liittyä osaksi tällaista samansuuntaisesti ajattelevien ihmisten joukkoa. 

Itsensä johtamisen taitojen voidaan ajatella olevan aikuisuuden keskeisiä ilmenemismuotoja. Vastuunotto, vaikuttaminen ja toimeen tarttuminen silloinkin kun se ei aina ole niin mukavaa. Silloin itsesi johtamisen taidot ja itseohjautuvuutesi joutuvat todella punnituiksi. Sellaisessa tilanteessa joudut muistuttamaan itseäsi, että mikä olikaan se isompi kuva tai visio, jota haluat elämässäsi edistää. Silloin on myös hyvä mahdollisuus pysähtyä itsensä äärelle ja kasvaa ihmisenä omien tunteidensa ja ajatustensa tiedostamisen kautta. 

Parhaiten edistät itsesi johtamisen taitojasi haastamalla itsesi aika ajoin itsellesi vieraisiin tilanteisiin. Tuollaisissa tilanteissa joudut väistämättä pysähtymään oman itsesi äärelle ja pohtimaan omia vaikuttimiasi toimia. Ne tilanteet eivät missään nimessä tarvitse olla mitään suuria tapahtumia, vaan ihan pienetkin arkiset askareet voivat haastaa sopivasti oppimaan uutta. Tärkeintä on vain tulla niiden vaikutuksista tietoiseksi. Onneksi elämä on kuitenkin siitä mielenkiintoinen, että se haastaa meitä aika ajoin vaikka itse emme haasteita asettaisikaan. Kaikki tällaiset tilanteet ovat hyviä paikkoja testata omia itsen johtamisen taitoja ja kehittää niitä. Itsensä johtaminen ja ihmisenä kasvu kun ovat ihan elinikäinen tehtävä meistä jokaiselle.

Johtaessasi itseäsi ja ottaessasi vastuun omasta toiminnastasi, vaikka usein sen vaikutuksia et voikaan aavistaa, edistät parhaimmillaan hyvinvoivaa ympäristöäsi. Ympäristönäsi voi olla perheyhteisö, työyhteisö, koko globaali maailma tai nämä kaikki, riippuen niistä asioista joiden eteen haluat tehdä töitä ja vaikuttaa. Yleensä itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus mielletään organisaatiokäsitteiksi, joita ne eivät suinkaan yksinomaan ole. Käsitteenä ne ovat ihan koko ihmiselämää syleileviä, joidenka taidot alkavat kehittyä parhaimmillaan jo lapsuudessa ja niille on käyttöä pitkälle vanhuuteen. 

Muutokset minussa… ja sinussakin

Miten kohtaat eteesi tulevat kriisi- ja muutostilanteet? Mitä ne kertovat sinusta? 

Milloin puhutaan kriisi-, murros- tai muutostilanteesta saattavat vaihdella henkilöittäin ja kulttuureittain, harvat niistä ovat globaaleja ilmiöitä. Tässä yhteydessä keskityn elämänkriiseihin ja -muutoksiin. Mikäli elämänkriisit ovat yllätyksellisiä, niin silloin ne ovat yleensä ikäviä, kuten läheisemme kuolema tai oma sairastuminen. Erikseen ovat sitten kehitykseemme kuuluvat luonnolliset muutostilanteet, kuten ikään liittyvät kehitystehtävät, jotka vievät ihmisenä kasvuamme eteenpäin. Monet meistä kokevat kuitenkin yleiset elämänmuutokset kuten asuinpaikan tai työpaikan vaihtumisen tai työttömyyden kriisinä. 

Se miten koemme eteemme tulevat muutokset tai kriisit riippuvat suuresti siitä mitä olemme kohdanneet aiemmin ja millaiset ovat henkilökohtaiset kykymme käsitellä yllätyksellisiä ja itsestä riippumattomia tapahtumia. Tämä näkyy myös tavassamme kohdata ihan pieniä päivittäin tapahtuviakin muutoksia. Osaatko erottaa sen mihin voit vaikuttaa ja mihin puolestaan et? Miten toimit, kun koet voivasi vaikuttaa? Jotkut asiat meidän on vaan hyväksyttävä vaikka ne eivät olisi niin mieluisia tai olisivat omaa tähänastista elämäämme kyseenalaistavia ja suuresti muuttavia. Näitten muutosten hyväksymisen harjoittelun kautta meillä on mahdollisuus harjaantua aina vaan paremmaksi kohtaamaan erilaisia eteemme tulevia tilanteita. Hämmentävää onkin, että elämä testaa ja opettaa meitä aika-ajoin. Silloin kun luulemme, että elämä asettuu johonkin uomaansa, niin eipä aikaakaan kun jo joudumme kohtaamaan seuraavan oppiläksyn. Tällaisissa tilanteissa kysytään suuresti mielen joustavuuden taitoja eli muutosjoustavuuden kykyä. 

Miten sitten voisit näihin erilaisiin yllätyksellisiin kriiseihin ja muutoksiin varautua? Parhaiten voit varautua niihin opettelemalla tiedostamaan omat ajatuksesi, tunteesi ja kehosi tuntemukset eteen tulevia haasteita kohdatessasi sekä suhtautumaan niihin kiinnostuneella ja oppivalla asenteella. Erityisen tärkeää onkin pitää itsestään hyvää huolta joka päivä ja tehdä sellaisia asioita, joissa koet voivasi palvella ympäristöäsi parhaiten eli keskittymällä omaan perustehtävääsi. Kriisin tai muutoksen yllättäessä perustasi on silloin tukevalla pohjalla ja sinulla on voimia kohdata yllätyksellinen ja haastava tilanne.

Ihan oma lukunsa on sitten muutokset, joita kaipaamme ja lähdemme itse hakemaan ja rakentamaan elämäämme. Hämmentävää, että myös niissä sattuu yllätyksellisiä takapakkeja, joita joudumme kohtaamaan. Sellaiset tilanteet voivat tuntua kuitenkin helpommilta, sillä silloin itsellä on selkeä tavoite siitä mitä on edistämässä ja minkä puolesta toimii. Tätä samaa näkökulmaa voit hyödyntää myöskin ei niin mieluisia haasteita kohdatessasi ja on helpompaa edetä jos itselläsi on isompi kuva kirkkaana mielessäsi. 

Siihen miten suhtaudumme muutoksiin vaikuttavat myös synnynnäiset temperamentti- ja vuorovaikutustyylimme sekä niiden pohjalta opitut tapamme. Oletko tottunut hyväksymään kaiken sinulle tarjotun vai oletko pyrkinyt vaikuttamaan asioihin? Toimitko reaktiivisesti eteesi tuleviin asioihin vai pyritkö rakentamaan yhteyttä ympäristösi kanssa kaikesta huolimatta? Myös omat tulevaisuuden suunnitelmamme ja tavoitteemme vaikuttavat muutostilanteissa. Ennen kaikkea miten joustavasti olemme niitä valmiita muuttamaan ja minkä verran. Mistä asioista haluat ehdottomasti pitää kiinni? Mikä on sinulle todella tärkeää?

Itselleni on todella tärkeää vapaus, osaamiseni kartuttaminen ja ihmisenä kasvu.  Monenlaisia muutoksiakin, niin yllätyksellisiä kuin suunniteltuja, olen myös elämässäni kohdannut. Olen mm. kokenut työsuhteeni päättymisen useamman kerran, joista viimeisin johdatti minut yrittäjän polulle. Lasteni terveydelliset pulmat ja niiden edellyttämä pidempi jakso heidän kanssaan kotona puolestaan sai minut aikanaan vaihtamaan alaa ja kouluttautumaan uudelleen. Sekä opiskeluni että työelämään palaamiseni tapahtuikin monien vuosien jälkeen lasteni kasvamisen kanssa vuorotahdissa. Myös vanhempieni ja puolisoni terveydelliset ja muut elämän muutoksiin liittyvät haasteet ovat vieneet myös minut aika ajoin syviin vesiin pohtimaan omaa elämääni ja itselleni merkityksellisiä asioita. 

Keskeistä kuitenkin on, että miten pidät itsestäsi huolta, olet itsellesi uskollinen ja edistät itsellesi tärkeitä asioita kaikkien elämän muutosten ja kriisienkin keskellä. Kuinka sinut olet itsesi kanssa ja miten koet oman identiteettisi on hyvin merkityksellistä. Itse olen kokenut kaikki eteeni tulleet muutokset ja kriisit kasvun paikkoina. Olen joutunut pysähtymään itseni äärelle ja oppinut jokaisesta tilanteesta jotakin kasvaakseni ihmisenä. Tilanteen ollessa päällä tuntuu, että mitähän tästä seuraa. Aina se ei ole missään nimessä helppoa. Välillä pysähtyminen ja sisäänpäin kääntyminen vie pidemmän ja välillä lyhyemmän ajan. Olen kuitenkin pystynyt luottamaan, että jotain tämäkin muutos on tullut minulle kertomaan. Nykyisin olen herkistynyt kuulostelemaan erilaisten tilanteiden nostamia viestejä aiempaa tietoisemmin ja pohtimishetket ovat lyhentyneet harjoittelun myötä. Koen, että se on jo luonteva ja jatkuva tapani toimia tilanteessa kuin tilanteessa.

Mitä muutoksia meissä ja identiteetissämme tapahtuu elämänkaaremme aikana vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa, on erittäin kiehtovaa. Miten siis kasvat ihmisenä ja miten opettelet myötätuntoista suhtautumista kanssakulkijoihisi edistäen myös heidän kasvuaan? 

Omaa kehoa kuunnellen

Mitä kehosi viestit kertovat sinulle? Mitä voisit oppia niistä? 

Kehollisuus on itse asiassa kaikki, sillä kehosi kertoo puolueettomasti miten oikeasti voit kullakin hetkellä. Jos olet jollakin tavalla allapäin tai tunnet kielteisiä tunteita, niin ne tuntuvat kehossasi kireyksinä, jumeina, voimattomuutena ja raskaana olona. Jos taas puolestaan koet iloa, rakkautta ja muita myönteisiä tunteita, niin kehosi on kevyt ja sinun on helppo olla. Monesti mielemme huijaa meitä uskomaan, että voimme paremmin kuin voimmekaan. Keho on siinä mielessä armoton, että se kertoo totuuden kaunistelematta, jos vain pysähdymme sitä aika ajoin kuulostelemaan. 

Saattaa olla, että olosi on vähän raskas ja vain päätät lähteä liikkeelle. Usein se onkin ihan hyvä juttu, jos kuitenkin huomaat kuulostella mitä kehosi haluaa sinulle kertoa. Monesti kuitenkin kehomme viestit jäävät huomaamatta. Etenkin silloin kun olemme liiaksi päissämme ja vain suoritamme elämäämme. Kehomme jännitystiloja purkaessamme puramme aina myös mielemme jumeja, jos olemme vain valmiit ottamaan niiden viestejä vastaan. Luomme itse ajattelumme ja tunteidemme kautta huomaamattamme turhia kireyksiä kehoomme. 

Tärkeintä olisikin pysähtyä oman itsemme äärelle jopa usean kerran päivässä hengittelemään turhat jännitteet pois sekä kehostamme että mielestämme. Hengityksellä ja siihen keskittymisellä on valtava voima. Se yhdistää kehomme ja mielemme tuoden ne kuhunkin tilanteeseen läsnä olevaksi. Hengitystäsi tietoisesti tarkkailemalla voit myös oppia valtavasti itsestäsi. Mitkä asiat ja ihmiset lisäävät hyvinvointiasi ja mitkä puolestaan vähentävät sitä. Hengityksen voidaankin sanoa olevan oman itsemme ja ihmisenä kasvumme paras opastaja, joka on aina saatavilla ja valmis auttamaan, kun vain suostumme kuuntelemaan sen arvokkaita viestejä.

Lähestymme tässä intuition käsitettä. Intuitio on mahdollista vain jos suostumme itsemme äärelle. Aina viestit eivät kuitenkaan ole pelkästään myönteisiä. Välillä sinun täytyy kohdata kielteisiä tunteita ja tehdä niiden pohjalta myös ikäviä päätöksiä, jotka pitkällä tähtäimellä palvelevat kuitenkin suurempaa hyvää niin itsellesi kuin ympäristöllesikin. Olemme myös lähellä jatkuvan oppimisen käsitettä, joka muistuttaa meitä elinikäisestä oppimisesta kaikissa elämämme tilanteissa ja eteen tulevissa ihmissuhteissamme niin henkilökohtaisissa kuin työelämänkin.

Mikä meitä sitten pysähtymisessä pelottaa? Mikäli suostumme kuuntelemaan intuitiomme viestejä, jotka nousevat syvältä sisimmästämme, saattaa käydä niin, että joudumme laittamaan koko aiemman elämämme täysin uusiksi voidaksemme jatkossa riittävän hyvin. Se voi olla todella pelottavaa, sillä oma identiteettisi, työsi, asuinpaikkasi, parisuhteesi, ystäväsi ja mahdollisesti myös sukulaissuhteesi saattavat joutua kyseenalaisiksi. Jos olet voinut pitkään huonosti on ymmärrettävää, että muutos parempaan voi todellakin pelottaa. 

Olla itselleen uskollinen on kuitenkin tärkeintä. Vahvemmat askeleet omien tarpeidesi ja arvojesi puolesta kuitenkin kannattavat. Elämällä on yleensä taipumuksena täyttää se mikä tyhjenee. Ympärillemme ja rinnallemme löytyy aivan varmasti sellaisia ihmisiä, jotka jakavat vastaavat arvot ja kunnioittavat tarpeitamme. Sellaisessa ympäristössä on myös helppo voida hyvin ja yltää parhaimpaansa. Tunnistaa kuka itse on ja mikä itselle on tärkeää lisää myönteistä energiaa ja on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perusta. 

%d bloggers like this: